Đồng Nai: Nâng chuẩn nghèo mới theo tiêu chí tiếp cận đa chiều

Thứ tư, 20/09/2017 13:56

Bước vào đầu giai đoạn II của Chương trình giảm nghèo (2016-2020), theo tiêu chí tiếp cận đa chiều, tỉnh Đồng Nai vẫn còn 13.621 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,76% số hộ dân và 6.592 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,85% số hộ dân.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, xác định các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều, hộ có mức sống trung bình, để có sự hỗ trợ kịp thời.
 
20170925-m13.jpg
       
 UBND tỉnh Đồng Nai họp bàn về chương trình giảm nghèo
 
Thông qua các chương trình như tín dụng ưu đãi, dự án khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, dự án dạy nghề, hỗ trợ y tế, giáo dục, điện... người nghèo trong tỉnh đã có điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định nâng cao đời sống và thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, tỉnh cũng kịp thời triển khai các dự án như nhân rộng mô hình giảm nghèo, truyền thông, giám sát và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. 
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, trong đó tập trung rà soát từng chương trình để đánh giá tính hiệu quả từng mô hình, dự án; kiểm tra những hộ thoát nghèo để biết có phải thực sự họ thoát nghèo bền vững không.
 
Nhờ vậy, đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 9.616 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,21% số hộ dân và 5.624 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,7% số hộ dân. Trong số 9.616 hộ nghèo có 5.507 hộ nghèo A - là hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động, 4.019 hộ nghèo B - là hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật và các thành viên khác trong hộ không có khả năng lao động. Phân theo hộ nghèo tỉnh đang có 6.384 hộ nghèo chuẩn TW, 3.090 hộ cận nghèo chuẩn TW và 142 hộ thuộc chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai.
 
20170925-m14.jpg
         
Mô hình nuôi bò thoát nghèo tại huyện Vĩnh Cửu
 
Với những kết quả đã đạt được, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo xây dựng đề án để trình HĐND tỉnh xem xét, nâng mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí tỉnh Đồng Nai vào năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ xem xét các chỉ tiêu thiếu hụt chủ yếu như bảo hiểm xã hội, không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet, đang ở trong nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ… Trên cơ sở đó, Đồng Nai sẽ nghiên cứu việc nâng chuẩn nghèo mới, lộ trình, kinh phí thực hiện, giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.
Hoàng Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top