Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ TT&TT

Thứ tư, 08/06/2022 15:51

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ.

20210111-m1000.jpg

Trụ sở Bộ TT&TT (Ảnh minh họa) 

Theo báo cáo tại cuộc họp, Văn phòng Bộ TT&TT đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ, hướng tới 3 mục tiêu: Số hóa, phi địa giới hành chính và xã hội hóa một số bước trong giải quyết TTHC.

Dự thảo Đề án nêu rõ hai vấn đề cốt lõi là đổi mới mô hình tổ chức bộ phận một cửa và đổi mới hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Với mục tiêu xã hội hóa một số bước trong giải quyết TTHC theo Đề án 468 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Văn phòng Bộ TT&TT đã làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để xem xét khả năng đáp ứng của doanh nghiệp bưu chính công ích này trong việc tiếp nhận chuyển giao một số bước giải quyết TTHC của Bộ.

Bộ TT&TT cần nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hệ thống thông tin giải quyết TTHC các cấp từ Trung ương đến địa phương và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ phận một cửa của Bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của bộ phận một cửa là “tách toàn bộ người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với người giải quyết hồ sơ để đảm bảo tính minh bạch, công khai và tránh hiện tượng tham nhũng vặt”.

Thứ trưởng chỉ đạo hình thành bộ phận một cửa tại tầng 1 của Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện và Tòa nhà Cục Viễn thông. 

Các cơ quan liên quan cần nghiên cứu 3 phương án triển khai. Một là Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông cử người đứng ra làm ở bộ phận một cửa chung cho cả tòa nhà. Hai là sau khi Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Viễn thông bố trí xong mặt bằng thì các đơn vị trong tòa nhà tự tổ chức người ở bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ. Ba là sau khi Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông bố trí diện tích xong, Bưu điện sẽ đứng ra làm dịch vụ gồm tiếp nhận hồ sơ, số hóa, thu phí, trả kết quả giải quyết TTHC.

Về hệ thống phần mềm một cửa, Văn phòng Bộ cần khẩn trương xem lại hệ thống phần mềm đã có, nếu ổn thì tùy biến để dùng chung, nếu không ổn thì Văn phòng xây dựng hệ thống mới. Cần triển khai rất nhanh công việc này./.
Bình Minh (VietNamNet)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top