Đính chính Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần A2 và A3

Thứ năm, 04/05/2023 14:04

Tài liệu kèm theo:

- Văn bản đính chính thông báo đấu giá số 15/2023-A2 ngày 24/04/2023.

- Văn bản đính chính thông báo đấu giá số 15/2023-A3 ngày 24/04/2023.

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top