Đến hết năm 2020, Tân Yên giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2%/năm

Thứ năm, 03/08/2017 14:31

Phấn đấu đến hết năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện 1,2%/năm, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức bình quân chung của huyện giảm 1,5%/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện thấp hơn hoặc bằng 1,68% và hết năm 2018 không còn hộ nghèo là gia đình người có công với cách mạng. Đó là mục tiêu huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020.

 

20170803-m14.jpg
 
Hạ tầng giao thông là một trong những tiêu chí được huyện Tân Yên quan tâm đầu tư. Ảnh: BGP/Hải Huyền.
 
Bên cạnh đó, huyện phấn đấu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách về giảm nghèo để cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người nghèo; tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.
 
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt.
 
Để đạt được mục tiêu trên, huyện Tân Yên phấn đấu cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách. Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có khoảng 2.300 hộ nghèo thoát nghèo so với kết quả điều tra tại thời điểm 01/10/2015.
 
Đảm bảo hộ nghèo/người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản trước hết về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều như: 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế; 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ hoặc được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; trên 90% số trường học đạt chuẩn về quốc gia; trên 98% trẻ em trong độ tuổi quy định được đến trường đi học, trong đó không có trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không được đến trường do nguyên nhân về kinh tế; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.
 
Trên 90% dân số thành thị được sử dụng nước sạch và trên 95% dân số ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 80% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, trước hết ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo có thiếu hụt về chỉ số nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; 100% hộ nghèo có nhu cầu và đăng ký vay vốn làm nhà ở được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý miễn phí; 100% đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo được trợ giúp, trợ cấp xã hội theo quy định; giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở xã nghèo theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước sinh hoạt./.

 

 

Hải Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top