Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở - Nhiệm vụ quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Thứ ba, 01/08/2017 10:20

Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền, địa bàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Sau hơn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo, tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng được công nhận và đánh giá cao. Có được những kết quả đó một phần là nhờ việc tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, các mô hình, điển hình trong công tác xoá đói giảm nghèo đến cán bộ và Nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... được triển khai tích cực, có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

20170801-m09.jpg
 
Hội viên phụ nữ xã Giang Ma, huyện Tam Đường tìm hiểu các kiến thức qua sách báo
 
Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được biết là địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Có được điều đó, theo lãnh đạo huyện Tam Đường, ngoài việc vận dụng hiệu quả các chương trình, dự án để xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, huyện Tam Đường đã tăng cường công tác thông tin cơ sở, nhất là tại những xã vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc tự lực phát triển kinh tế, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Ở xã Khun Há, huyện Tam Đường, rất nhiều người dân biết đến tấm gương vượt khó trong phát triển kinh tế của anh Cứ A Seng, bản Lao Chải 2. Từ một hộ nghèo không đủ ăn, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, anh Seng được nhận cây, con giống để làm kinh tế. Cuộc sống dù mới chỉ giảm bớt khó khăn, nhưng thấy vẫn còn nhiều hộ gia đình trong xã, bản còn khó khăn hơn mình, anh đã làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo chỉ với một mục đích “nhường sự đầu tư của Nhà nước cho những hộ khó khăn hơn mình. Xin ra khỏi hộ nghèo cũng để tạo động lực cho bản thân nỗ lực phát triển kinh tế gia đình”. Sau anh Seng, rất nhiều hộ dân đồng bào dân tộc Mông ở xã Khun Há, huyện Tam Đường cũng tự nguyện làm đơn thoát nghèo, tự lực phát triển kinh tế. Anh Cứ A Seng cho biết: Được cán bộ xã, bản vận động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các đợt tập huấn để có kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi, tôi cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng thoát nghèo bằng chính tự đôi tay của mình. Giờ kinh tế gia đình tôi đã bớt khó khăn hơn trước, tôi lại càng phải cố gắng hơn nữa, giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn mình.
 
Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương trong việc thực hiện giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới với mục đích tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Căn cứ Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW.
 
Đối với tỉnh Lai Châu, công tác thông tin cơ sở đã được coi là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Căn cứ tình hình thực tiễn, tỉnh Lai Châu đã đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức cần thiết đến với Nhân dân. Việc tuyên truyền đã đảm bảo sự phối hợp, thống nhất giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai các kế hoạch, nhất là phương thức truyền thông, lựa chọn thông tin, kiến thức thiết thực cho cuộc sống, lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện công tác thông tin cơ sở, từ tỉnh đến địa phương đã có sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin hữu ích, có giá trị đồng thời chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và tạo sự đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở. Anh Vàng A Chỉnh, bản Sểnh Sảng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ chia sẻ: Tôi thường nghe các chương trình phát thanh, xem ti vi, đọc báo, mạng Internet về những tấm gương phát triển kinh tế, những cách làm kinh tế phù hợp để học cách chăn nuôi, trồng trọt. Báo thì được cấp phát tại nhà trưởng bản nên khi có cuộc họp bản chúng tôi lấy về đọc, báo có nhiều hình ảnh phong phú, phù hợp với bà con. Đọc các tin tức, tôi cũng áp dụng được vào trong quá trình lao động sản xuất của gia đình mình.
 
Để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, các cấp, ngành trong tỉnh đã thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; khảo sát xác định đối tượng và nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ thông tin và truyền thông ở cơ sở. Ngoài ra cũng chú trọng nâng cao chất lượng nội dung thông tin cơ sở; ngoài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân thì cũng tích cực cung cấp, giới thiệu các kinh nghiệm, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất; phổ biến các kiến thức về khoa học kỹ thuật, bảo tồn văn hóa phục vụ Nhân dân, nhất là đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới... thông qua các chương trình phát thanh, các ấn phẩm truyền thông, các xuất bản phẩm phù hợp với bà con.
 
Tuy đã có những hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, nhưng đến nay công tác thông tin cơ sở vẫn còn những hạn chế, chưa phổ cập rộng rãi đến tất cả người dân do phương tiện hỗ trợ công tác truyền thông tại cơ sở còn hạn chế, phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách truyền thống, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Bởi vậy cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin cơ sở để nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững./.
Nguyễn Chanh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top