Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật

Thứ tư, 15/05/2019 11:31

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;
 
Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
Căn cứ Bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT (viết tắt là Bộ TCĐG),
 
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật theo danh sách như sau:
 
 
TT
 
Giải pháp
 
Nhà cung cấp
 
Kết quả đánh giá
 
Ghi chú
 
 
1
Tên: Phần mềm “Cổng Dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0”
 
Tên viết tắt: VNPT iGate
 
Phiên bản: 2.0.0
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
-Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;
 
- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.
 
 

 

2

Tên: Phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Phiên bản 2.0

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.
 

 Sản phẩm có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

 

3

Tên: Cổng Dịch vụ công và Phần mềm một cửa điện tử Viettel

Tên viết tắt: V1Gate
 
Phiên bản: 2.0

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

 - Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 
4

Tên: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

 
Tên viết tắt: FPT.eGOV
 
Phiên bản: 1.0
 

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 
5

Tên: Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam

Tên viết tắt: EFY-eCS
 
Phiên bản: 5.0

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia

 
 
(Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top