Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia của các Bộ, Ngành năm 2019

Thứ ba, 23/06/2020 10:53

Sáng ngày 22/6/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Để thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (năm 2019), Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan tới đo thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia[1].

NSW-anh-cctthc.jpg

Mục tiêu của hoạt động đánh giá là phản ánh tình hình thực hiện các dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia; thu thập phản hồi từ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ công tác điều hành; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia; hướng tới tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

anh-1.png

Qua Báo cáo đánh giá, nhiều Bộ, ngành chưa đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục hành chính trên Cổng một cửa quốc gia so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong hai Bộ đã triển khai đầy đủ số thủ tục cần triển khai cả giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg. 09 Bộ, cơ quan ngang Bộ khác theo thống kê chưa tích hợp đầy đủ thủ tục hành chính lên Cơ chế một cửa quốc gia theo yêu cầu. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ gặp khó khăn hơn so với thủ tục hành chính của các Bộ, ngành khác.
 
Trên cơ sở các kết quả thống kê, cơ quan chức năng đã đưa ra một số khuyến nghị: Đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh việc minh bạch thông tin về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng một cửa quốc gia. Thống nhất các biểu mẫu, giấy tờ và rà soát quy trình thống nhất giữa các Bộ, ngành để doanh nghiệp không phải chuẩn bị lặp lại các giấy tờ đã nộp trước đó; các Bộ, ngành nghiên cứu mở “kho dữ liệu” dùng chung của các cơ quan nhà nước để các cơ quan liên quan có thể sử dụng khi giải quyết thủ tục hành chính. Áp dụng triệt để hồ sơ văn bản điện tử, loại bỏ hiện tượng vừa làm thủ tục trên Cổng một cửa quốc gia, vừa nộp hồ sơ giấy tại cơ quan quản lý chuyên ngành. Tiếp tục rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 và Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 để giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại và tiến hành khảo sát để lấy ý kiến của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia./.
 

Sự hình thành và vận hành của Cơ chế một cửa quốc gia: Tháng 12/2005, Việt Nam đã ký kết Nghị định thư về hình thành và triển khai Cơ chế một cửa ASEAN. Tháng 11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia. Tháng 11/2014, Cổng một cửa quốc gia (www.vnsw.gov.vn) chính thức được vận hành. Tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020. Tháng 11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


 

 
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top