Đảng bộ Quan Hóa phát huy vai trò của đảng viên trong xóa đói, giảm nghèo

Thứ hai, 31/07/2017 09:33

Đảng bộ xã Nam Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) có 184 đảng viên, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 09), Đảng bộ xã Nam Xuân đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả.

20170731-m8.jpg
Diện mạo mới ở bản Xước, xã Trung Sơn.
 
Để mỗi giải pháp thực sự đi vào đời sống, trong các cuộc họp, chi ủy chi bộ các thôn, bản đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới đến từng người dân. Bên cạnh đó, chính các đảng viên phải là nhân tố tích cực đi đầu trong các phong trào để gương mẫu làm trước, qua đó nhân rộng ra trong cộng đồng.
 
Đảng viên trẻ Hà Văn Chế, ở chi bộ bản Bút, xã Nam Xuân là một tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất ở địa phương. Năm 2013, đảng viên Hà Văn Chế đã bàn với gia đình phát triển mô hình vườn – ao – chuồng – rừng để cải thiện và nâng cao thu nhập cho gia đình. Với tổng diện tích canh tác hơn 2 ha, chủ yếu là vườn đồi, đất xen đá cuội và đá vôi, điều kiện canh tác khó khăn, để có diện tích phát triển trang trại đảng viên Hà Văn Chế đã chuyển đổi 2 sào đất ven suối thành ao nuôi cá. Trên đồi dốc, anh trồng luồng và các loại cây ăn quả kết hợp nuôi gà,  vịt, ngan thả vườn, xây chuồng trại để nuôi lợn và trâu. Với sự năng động, dám nghĩ dám làm, sau 4 năm mô hình VACR của đảng viên Hà Văn Chế bước đầu đã có thu nhập nâng cao đời sống xóa đói, giảm nghèo.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết: Đảng bộ huyện Quan Hóa có 42 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 18 đảng bộ xã, thị trấn với 3.975 đảng viên. Xác định, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên có vị trí rất quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo, những năm gần đây, Đảng bộ huyện Quan Hóa đã coi trọng công tác củng cố tổ chức đảng ở cơ sở và đẩy mạnh phát triển đảng viên ngày càng đi vào chất lượng. Từ đó, đã có nhiều đảng viên trở thành những cán bộ giỏi, những công dân gương mẫu, điển hình trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo làm giàu ở địa phương. Xác định công tác giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, thực hiện  Nghị quyết số 09, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong công tác giảm nghèo. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, sau khi tổ chức quán triệt, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo và đưa ra mục tiêu giảm nghèo cho từng năm, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể; UBND các xã, thị trấn đã kiện toàn lại ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững của đơn vị mình theo hướng đi vào thực chất, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cụ thể cho từng giai đoạn, phân công trách nhiệm rõ ràng. Cùng với đó, UBND huyện ban hành các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội như: Đề án phát triển chăn nuôi; Đề án phát triển vùng nguyên liệu; Đề án thâm canh rừng luồng; Đề án phát triển du lịch sinh thái; Đề án về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...; một số chính sách kích cầu như: Hỗ trợ xi măng làm đường thôn, bản trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm... Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 09, hằng năm  tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Quan Hóa bình quân giảm 7,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,1 triệu đồng./.
Minh Hiếu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top