Đăk Tô: Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Thứ bảy, 05/11/2022 15:10

Xác định công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế-xã hội, UBND huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) giao cho các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định.

20221215-m03.jpg 

Ảnh minh họa

Trưởng phòng Nội vụ huyện Đăk Tô Phạm Quang Phúc cho biết: Để giải quyết TTHC cho người dân được tốt hơn, ngày 21/4/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện và ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có nề nếp và hiệu quả. Đồng thời, ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn nhằm chuyển tải các nội dung liên quan đến các tầng lớp nhân dân  thông qua các hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 19/1/2022 về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, xây dựng hình ảnh CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện và tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Để khảo sát ý kiến của người dân và các tổ chức về giải quyết TTHC, UBND huyện chỉ đạo lấy ý kiến đặt tại bàn viết hồ sơ, trên bàn làm việc của CBCCVC của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và được phát cho các tổ chức, người dân khi nộp hồ sơ để thực hiện việc đánh giá. Theo đó, từ ngày 1/1-15/9/2022, Bộ phận huyện phát hành 262 phiếu khảo sát đối với 262 hồ sơ TTHC trên tổng số 823 hồ sơ toàn huyện giao dịch.

Huyện Đăk Tô niêm yết công khai TTHC tại trụ sở huyện và trên trang thông tin điện tử huyện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc cập nhật và công khai tất cả các TTHC theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo ban biên tập trang thông tin điện tử huyện tích hợp, chia sẻ liên kết của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh nhằm công khai 259 TTHC trên 49 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến các mức độ từ 1 đến 4.

UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên Bảng công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Qua công tác kiểm tra CCHC năm 2022, cho thấy hầu hết các xã, thị trấn đều thực hiện công khai theo đúng quy định. Đối với những địa phương chưa thực hiện công khai các TTHC đạt yêu cầu, Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện nhắc nhở, hướng dẫn để từng bước làm tốt hơn.

Ngoài ra, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của các ngành chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp, UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời chỉ đạo, quán triệt triển khai niêm yết công khai và thực hiện theo đúng quy định.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice của huyện tiếp tục được triển khai ứng dụng có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai, sử dụng tốt hệ thống này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Các văn bản đến ngoài hệ thống này được cán bộ văn thư UBND huyện thực hiện số hóa 100%, trừ các văn bản mật theo quy định. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận và giải quyết 248/262 TTHC của 45/52 lĩnh vực.     

Ông Phạm Quang Phúc cho biết thêm: UBND huyện còn cấp 3 hồ sơ về điều chỉnh giấy phép xây dựng; 79 hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; 4 giấy phép về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh; 2 hồ sơ có chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ; 1 hồ sơ về bán lẻ rượu; 85 hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh; 31 hồ sơ đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thu hồi và trả 102 hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp mới 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 96 hồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; chuyển mục đích 138 hồ sơ sử dụng; 1 giấy phép môi trường.

Trần Văn Phúc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top