Đắk Nông chung tay vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ bảy, 12/08/2023 16:18

Thời gian qua, các đơn vị, đoàn thể tỉnh Đắk Nông tăng cường tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các tầng lớp Nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.

20230709-duy17.jpg

Ảnh minh họa

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Đảng và Nhà nước đã có những quan tâm đặc biệt nhằm phát triển toàn diện khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; từng bước hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tỉnh Đắk Nông đã thúc đẩy thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tỉnh cũng quan tâm, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Với vai trò của mình, các đơn vị, tổ chức, hội đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Anh Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Toàn tỉnh có khoảng 48.000 thanh niên dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ khoảng 31% trong tổng số thanh niên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhận thức rất rõ, vị trí vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều nội dung đổi mới, đa dạng về hình thức”.

Tương tự, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông thường xuyên thăm, nói chuyện và tặng quà bà con bon Sanar, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) - bon kết nghĩa với đơn vị. Tại đây, lãnh đạo Hội tuyên truyền, kêu gọi bà con yên tâm sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Bà con tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nêu cao cảnh giác, “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Chia sẻ về câu chuyện nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở UBND hai xã của huyện Cư Kuin, Đắk Lắk diễn ra vào tháng 6 vừa qua, già làng Y Bông, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) bức xúc cho rằng: “Hành vi của các đối tượng trong vụ việc là không thể chấp nhận được, không thể ngụy biện. Sống đại đoàn kết mà làm như thế là không đúng, trong thôn, bon mình phải giữ vững đại đoàn kết”.

Linh Thư
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top