Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng

Thứ ba, 15/11/2016 15:57

Cục An toàn thông tin tổ chức tuyển dụng Viên chức cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin thuộc Cục An toàn thông tin tại 05 vị trí sau:

- Vị trí 1: Viên chức làm Kế toán tại Phòng Tổng hợp của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin; số lượng 01, (chức danh viên chức hạng III).

- Vị trí 2: Viên chức làm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao kỹ thuật công nghệ an toàn thông tin tại Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ của Trung tâm; số lượng 01, (chức danh viên chức hạng III).

- Vị trí 3: Viên chức làm tư vấn, đánh giá, rà soát lỗ hổng, điểm yếu về an toàn thông tin tại Phòng Tư vấn và Hợp tác phát triển của Trung tâm;  số lượng 01, (chức danh viên chức hạng III).

- Vị trí 4: Viên chức làm tư vấn đánh giá an toàn thông tin ứng dụng tại Phòng Tư vấn và Hợp tác phát triển của Trung tâm;  số lượng 01, (chức danh viên chức hạng III).

- Vị trí 5: Viên chức làm quản trị hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Cục An toàn thông tin tại Phòng Tư vấn và Hợp tác phát triển của Trung tâm;  số lượng 01, (chức danh viên chức hạng III).

Thông tin cụ thể về kế hoạch tuyển dụng xem tại đây.

Cục An toàn thông tin
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top