Cổng Thông tin điện tử tạm ngừng dịch vụ để phục vụ công tác bảo trì

Thứ sáu, 10/01/2020 12:31

 Để phục vụ công tác bảo trì hệ thống, Trung tâm Thông tin xin thông báo, Cổng Thông tin điện tử, Cổng DVC của Bộ sẽ tạm ngừng dịch vụ để phục vụ công tác bảo trì hệ thống.

Thời gian tạm ngừng dịch vụ bắt đầu  từ 17h30 ngày 10/01/2020.

Thời gian hoạt động trở lại dự kiến: 18h30 ngày 10/01/2020

Rất mong quý vị độc giả thông cảm.

Trân trọng

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top