Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thứ năm, 26/05/2022 13:02

Ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, ngành, các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

 Chỉ số CCHC năm 2021 tiếp tục bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; cụ thể hóa các chỉ tiêu tại một số văn bản pháp luật về công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, các văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, chính phủ điện tử, chính phủ số.

Đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2021 ở Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; ở địa phương gồm 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ có 3 nhóm điểm: Nhóm trên 90% gồm 3 đơn vị: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhóm từ 80% đến dưới 90% gồm 13 đơn vị. Nhóm dưới 80% có 1 đơn vị là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 86,75%, đứng thứ 9/17 bộ, cơ quan ngang bộ và cao hơn giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 là 86,07% (giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 giảm 1,49% so với năm 2020 – 87,56%). Có 11/17 bộ có Chỉ số CCHC năm 2021 trên mức giá trị trung bình.

20220526-m02.jpg

20220526-m03.jpg

Bảng Chỉ số tổng hợp – PAR INDEX 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ

Kết quả đánh giá năm 2021 cho thấy Chỉ số CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cao hơn so với năm 2020 (đứng thứ 10/17) và nằm trong nhóm 6/17 đơn vị có Chỉ số CCHC tăng cao hơn năm 2020, gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top