Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Thứ hai, 28/06/2021 10:44

Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020).

20210628-m01.jpg

Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, phản ánh một phần thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng. Thông qua Chỉ số CCHC, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho CCHC nhà nước giai đoạn tiếp theo, đồng thời đây cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách. Việc công bố kết quả các chỉ số PAR INDEX 2020 tạo cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa CCHC của các bộ, ngành và địa phương trong thời gian tới.

Chỉ số CCHC năm 2020 ở Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; ở địa phương gồm 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2020, chỉ số CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 86,03%, đứng thứ 10/17 bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 5 bậc so với năm 2019 (đạt 81,58%, đứng thứ 15/17 bộ, cơ quan ngang bộ).

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2020 là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019 (giá trị trung bình năm 2019 là 85.63%), đồng thời tăng 12.18% so với năm 2012 (năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá CCHC của các bộ, các tỉnh (chỉ đạt 75.38%). PAR INDEX 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 09 năm triển khai xác định Chỉ số CCHC. So với năm 2019, có 15/17 bộ có Chỉ số CCHC tăng cao hơn, 02/17 bộ có kết quả giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (-2.19%) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (-1%). Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top