Chợ Mới: Lồng ghép nhiều chương trình giảm nghèo bền vững

Thứ năm, 17/08/2017 09:03

Thời gian qua, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Hàng năm, huyện thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, lồng ghép các dự án, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo như: Tín dụng ưu đãi; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề lao động nông thôn; hỗ trợ giáo dục, y tế; hỗ trợ nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ khuyến công… Huyện cũng thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo; tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo và đề ra kế hoạch thực hiện Chương trình cho năm sau.
 
20170817-m1.jpg
Kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng cho các xã nghèo giúp nâng cao năng suất lao động cho người dân
 
Một trong những chính sách giảm nghèo được huyện triển khai hiệu quả là các chương trình ưu đãi tín dụng, cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách nghèo. Công tác này đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh…, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 554 hộ nghèo và 223 hộ cận nghèo được vay vốn từ chính sách tín dụng ưu đãi; dư nợ vay vốn giải quyết việc làm là 122 triệu đồng; vốn cấp mới cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 30 triệu đồng.
 
Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được huyện quan tâm triển khai. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; tuyên truyền, tư vấn học nghề đến các xã, thị trấn, nhằm thu hút lao động nông thôn tham gia. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiến hành tuyển sinh, rà soát đối tượng đăng ký học nghề, chuẩn bị các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu để mở các lớp dạy nghề. Các lớp dạy nghề chủ yếu về sửa chữa máy nông nghiệp, đào tạo nghề chăn nuôi, thú y, đào tạo nghề trồng và khai thác rừng, đào tạo nghề chế biến chè, đào tạo nghề tin học văn phòng... Để hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện cũng đã giới thiệu các công ty, doanh nghiệp tuyển chọn lao động trên địa bàn đi xuất khẩu lao động. Hàng năm có khoảng trên 600 lao động được tạo việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện tổng số 420 lao động được tạo việc làm, đạt 80,7% kế hoạch. Trong đó, giải quyết việc làm thông qua vay vốn hỗ trợ tạo việc làm là 06 lao động; làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh là 392 lao động; xuất khẩu lao động 22 người.
 
Cùng với đào tạo, hỗ trợ việc làm thì các chính sách về y tế, giáo dục cũng đã hỗ trợ cho người nghèo có điều kiện để tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các chương trình y tế như tiêm chủng mở rộng, uống vitamin A và tẩy giun miễn phí cho trẻ em, tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho người nghèo... được thực hiện tốt góp phần cho công tác giảm nghèo của địa phương. Huyện cũng đã thực hiện tốt các chính sách về Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; làm tốt công tác khám chữa bệnh, đặc biệt cho đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế theo chế độ dân tộc, hộ nghèo nên chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng lên. Từu đầu năm đến nay, huyện đã câp trên 25.600 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí là trên 8 tỷ đồng.
 
Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn cũng được triển khai thực hiện tốt. Hàng năm, có khoảng trên 1.100 trẻ được miễn, giảm học phí và khoảng trên 400 cháu mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền ăn trưa. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ tiền lương thực, tiền ở cho học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo cũng được triển khai thực hiện tốt.
 
Cùng với đó, chương trình 135 cũng được quan tâm thực hiện. Năm 2016, tổng kinh phí thuộc chương trình Mục tiêu giảm nghèo giảm nghèo là trên 11 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ phát triển sản xuất: 2,3 tỷ đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng trên 8 tỷ đồng; duy tu bảo dưỡng các công trình trên 500 triệu. Cũng trong năm 2016, toàn huyện có 289 hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Các công trình đường giao thông nông thôn, cầu bê tông, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế,  chợ... được đầu tư xây dựng, giúp nâng cao đời sống của người dân. Các chính sách khuyến nông, lâm, ngư hỗ trợ phát triển sản xuất, đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
 
20170817-m2.jpg
 Các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho hộ nghèo giúp duy trì sĩ số học sinh đến lớp
 
Nhờ triển khai nhiều giải pháp, các chính sách, dự án giảm nghèo đã giúp đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn. Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tổng số hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2016 là 2.360 hộ, chiếm tỷ lệ 23,32%, giảm so với năm 2015 là 2,06%; tổng số hộ cận nghèo là 1.508 hộ, tỷ lệ 14,9%, tăng so với năm 2015 là 0,26%.
 
Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Chợ Mới xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các các chương trình, dự án giảm nghèo để nhân dân được tiếp cận với các chính sách như vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động, y tế, giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đạt hiệu quả…/.
Hương Lan (giamngheo.backan.gov.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top