Chợ Đồn với công tác giảm nghèo

Thứ ba, 29/08/2017 08:51

Huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo phù hợp với điều kiện địa phương với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 đến 2,5% trong năm 2017.

Đối với thực hiện các chính sách giảm nghèo, hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Chợ Đồn đã giải ngân được hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, cho 528 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay hơn 20 tỷ đồng phát triển kinh tế. Giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, hơn 2,7 tỷ đồng cho vay đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với việc cho vay vốn, các ban ngành, đoàn thể còn mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến công, hướng đến giảm nghèo bền vững.
 
Các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo được các địa phương tập trung triển khai. Từ đầu năm đến nay, Chợ Đồn đã tạo được việc làm mới cho 500 lao động, trong đó lao động ở nước ngoài theo hợp đồng là 40 người. Phê duyệt 11 lớp dạy nghề cho 331 học viên, đến nay đã mở được 2 lớp dạy nghề chế biến thức ăn chăn nuôi và sử dụng thuốc thú y tại xã Bình Trung. Các chính sách về y tế, giáo dục, hỗ trợ về nhà ở và các chính sách hỗ trợ khác cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.

20170829-m4.jpg
 
Đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò đang là hướng thoát nghèo hiệu quả tại xã Nghĩa Tá
 
Đối với các dự án của chương trình giảm nghèo, huyện đã chỉ đạo 14 xã, thị trấn thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 thực hiện chấm điểm theo tiêu chí để phân bổ nguồn vốn. Trong đó, có 3 xã đặc biệt khó khăn (Xuân Lạc, Yên Mỹ, Bằng Phúc); 5 xã ATK (Yên Thịnh, Yên Thượng, Bằng Lãng, Nghĩa Tá); 9 thôn đặc biệt khó khăn ở 6 xã thuộc diện đầu tư nguồn vốn chương trình 135 năm 2016.
 
Với nguồn ngân sách trung ương cấp gần 500 triệu đồng, huyện đã thực hiện mô hình hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc và các biện pháp kỹ thuật cho cây lấy măng tại xã Phong Huân, theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135. Đồng thời, thực hiện mô hình cải tạo, trồng mở rộng diện tích cây lấy măng, liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại xuân lạc, theo dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.
 
Đồng chí Nông Quốc Huy- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn cho biết: Năm 2016, toàn huyện có 2.534 hộ nghèo, chiếm 19,75%; 1.669 hộ cận nghèo, chiếm 13,01%. Đến thời điểm này không có xã nào đề nghị xét, phê duyệt phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo trong kỳ. Hiện nay, phòng chuyên môn đang xây dựng kế hoạch triển khai thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2016.
 
Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng xác định tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để có kế hoạch quy hoạch, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đối với các xã phía Bắc như Xuân Lạc, Nam Cường, Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch, khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi. Các xã phía Đông như Phương Viên, Bằng Phúc, Đông Viên, Rã Bản, Đại Sảo tập trung xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả như cam, quýt... Đồng thời, triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo hoạt động có hiệu quả như sản xuất lúa bao thai; trồng mới và cải tạo lại diện tích chè Shan tuyết; mô hình chăn nuôi giống lợn ta, dê, gà, trâu, bò.
 
Các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai các chính sách, dự án cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thống nhất lựa chọn đối tượng thụ hưởng, phương pháp triển khai, thời gian thực hiện đảm bảo yêu cầu, mục tiêu của dự án đề ra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện ở cơ sở nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng 2 đến 2,5% trong năm 2017./.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top