Cao Bằng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, tránh hình thức

Chủ nhật, 10/09/2023 14:20

Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2003-2023.

20231009-duy7.jpg

Ảnh minh họa

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Thẩm Văn Phán, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhân dân, góp phần phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa và đặc điểm của từng vùng, miền. Các hoạt động trong Ngày hội đã làm phong phú và vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương; góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy được vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn dân cư với tinh thần đại đoàn kết cùng góp sức xây dựng quê hương.

Trong 20 năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã trao 5.729 suất quà cho người có uy tín tiêu biểu trị giá gần 3 tỷ đồng; biểu dương trên 42.000 cá nhân tiêu biểu; trên 11.400 hộ gia đình có thành tích xuất sắc. Toàn tỉnh đã vận động được trên 34,9 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến gần 1.000m2 đất xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 17/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt 15-18 tiêu chí, 64 xã đạt 10-14 tiêu chí...

Thông qua cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, các cấp ủng hộ được 220 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 11.000 nhà, với trên 150 tỷ đồng; hỗ trợ 8.359 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất với số tiền 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ 6000 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, 2.400 học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Cùng với đó, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đặc biệt là trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với bài trừ các hủ tục lạc hậu ở địa phương...

Chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để MTTQ triển khai các hoạt động và tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; phát huy sự chủ động trong triển khai thực hiện các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”… Tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tăng cường tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm...

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tặng 4 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); tặng Bằng khen cho 30 gia đình văn hóa tiêu biểu./.

Chu Hiệu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top