Cao Bằng: Thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 15/04/2020 14:48

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh (không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng).

Theo văn bản chỉ đạo thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới đây, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, Thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm chỉ đạo một số nội dung:
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, trong đó, tập trung vận động các cấp, ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh (không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng).
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, Thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động khen thưởng thuộc thẩm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, thì xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản (Quy định tại Khoản 2, Điều 22, Quy chế Thi đua - khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh).
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top