Cải cách thủ tục hành chính toàn diện, sâu rộng

Thứ bảy, 05/11/2022 13:21

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đây là tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC toàn diện, sâu rộng.

20221219-m06.jpg

Ảnh minh họa

Nhiều kết quả tích cực

Theo công bố của Văn phòng Chính phủ vào tháng 5, năm 2021 Khánh Hòa đạt 91,47 điểm về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, dẫn đầu trong 44 tỉnh, thành phố được đánh giá. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây dựng kho kết quả giải quyết TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả TTHC điện tử của tỉnh đạt hơn 65%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tại các địa phương, đa số hồ sơ mới số hóa ở giai đoạn tiếp nhận, chưa số hóa tại giai đoạn xử lý, trả kết quả thì tại Khánh Hòa, từ ngày 1-8 đến 5-10, đã có hơn 20.800 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp thực hiện đầy đủ quy trình số hóa, trả kết quả theo đúng Nghị định số 107, ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Từ khi kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (năm 2019) đến ngày 7-10, tỉnh đã đồng bộ gần 1,3 triệu hồ sơ lên cổng, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết giảm mức thu phí, lệ phí giao dịch trực tuyến, chỉ bằng 50-80% giao dịch trực tiếp. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng hồ sơ tiếp nhận của tỉnh đạt hơn 37%. Toàn tỉnh đã phát sinh gần 47.700 lượt giao dịch với hơn 311 tỷ đồng thanh toán tiền thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có 245 giao dịch thanh toán từ 100 triệu đồng trở lên, 3 giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đến ngày 5-10, tỉnh đạt 48,5/100 điểm, xếp hạng 29/63 tỉnh, thành phố. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ và liên thông đến 44 cơ quan chuyên môn, ngành dọc, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, 19 cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã; kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia. Việc xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh cũng góp phần đôn đốc hiệu quả các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã cập nhật 19 biểu mẫu báo cáo theo quy định và hoàn thành kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC ở tỉnh còn một số khó khăn. Hiện nay, nhiều kết quả giải quyết TTHC này lại là thành phần hồ sơ đầu vào của TTHC khác. Theo quy trình, khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, cán bộ một cửa sẽ nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và kiểm tra, xác định các thành phần hồ sơ đã lưu hoặc được tích hợp, đồng bộ từ kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và sử dụng (nếu có). Ví dụ, khi giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, cán bộ sẽ kiểm tra được giấy chứng sinh trên hệ thống chuyên ngành với mã số KQ.G18.000089 do Bộ Y tế cập nhật và sẽ lấy dữ liệu này từ hệ thống, công dân không phải nộp giấy chứng sinh. Hầu hết kết quả giải quyết TTHC đã được các bộ chuyên ngành cập nhật mã số; cấp tỉnh cũng đang số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ chưa cập nhật mã số thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC liên quan. Các kết quả này cấp tỉnh không thể cập nhật được.

Bà Lê Thị Điệm - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh) cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, phòng đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, tham mưu đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ sớm cập nhật mã số thành phần hồ sơ trong cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo Nghị định số 107; sớm ban hành biểu mẫu kết quả TTHC điện tử theo Nghị định số 45, ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cũng như ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa; quy định bổ sung các trường dữ liệu phải nhập (ngoài 6 trường đang thực hiện) để chia sẻ giữa các hệ thống của tỉnh và của bộ, cơ quan ngang bộ. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính sớm hướng dẫn cụ thể về định mức thuê doanh nghiệp bưu chính công ích hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả TTHC để tỉnh chuyển giao một số nhiệm vụ cho bưu chính công ích theo Quyết định số 468, ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Nguyễn Vũ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top