Cải cách thủ tục hành chính ở Mù Cang Chải: Quyết liệt, thực chất và hiệu quả

Thứ tư, 02/11/2022 19:56

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các TTHC trùng lắp, đề nghị tỉnh cắt bỏ; công khai niêm yết các TTHC cấp huyện, cấp xã.

20221207-m24.jpg 

Ảnh minh họa

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được UBND huyện Mù Cang Chải xác định là một trong những khâu đột phá trong cải cách hành chính và được triển khai thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã, thông qua việc luôn đổi mới quy trình công tác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân có nhu cầu giải quyết các TTHC; nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tích cực phòng, chống quan liêu tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, viên chức; giảm phiền hà cho tổ chức và công dân khi đến giải quyết TTHC. 

UBND huyện chú trọng thực hiện rà soát các quy định về TTHC trên địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai đầy đủ TTHC và lệ phí giải quyết hồ sơ tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. 

Đồng thời, chủ động kiểm tra, rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC, kịp thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa TTHC, các mẫu đơn, tờ khai trong các hồ sơ hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, nhất là trong các lĩnh vực giải quyết các chính sách xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép đăng ký kinh doanh, xây dựng nhà ở, hộ khẩu, hộ tịch.

Kịp thời phát hiện những quy định về TTHC còn bất cập, chồng chéo, vướng mắc để kiến nghị tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa cho người dân, tổ chức khi đến bộ phận phục vụ hành chính công giải quyết TTHC thông qua việc công khai 542 TTHC trong năm 2021 (cấp huyện 423 TTHC, cấp xã 119 TTHC), giảm 7 TTHC so với cùng kỳ năm trước. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đã có bước chuyển biến hiệu quả. 

Trong đó, các hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đều được số hóa và lưu trữ trên hệ thống phần mềm và được xây dựng theo quy trình nội bộ cho từng TTHC, trong đó phân định rõ các bước thực hiện, thời gian cho từng bước trong một TTHC, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện giải quyết TTHC. 

Trong năm 2021, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã đón tiếp trên 260.000 lượt công dân đến liên hệ công việc liên quan đến giải quyết các TTHC; trong đó 99,5% lượt đánh giá rất hài lòng, 0,5% đánh giá hài lòng. 

Quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn là tinh thần trong thực hiện cải cách TTHC theo Chỉ thị của UBND huyện Mù Cang Chải về việc nâng cao công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ gắn với công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030 ban hành ngày 7/1/2022. 

Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định TTHC đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các TTHC khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các TTHC trùng lắp, đề nghị tỉnh cắt bỏ; công khai niêm yết các TTHC cấp huyện, cấp xã. 

Cùng đó, cải cách TTHC tiếp tục được huyện chỉ đạo thực hiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ TTHC,

Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân. 

Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và xã, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân. 

Đến hết quý I/2022, tổng số TTHC đưa vào giải quyết tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp là 526 thủ tục, trong đó cấp huyện là 406 thủ tục, cấp xã là 120 thủ tục. Trong quý I, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp đón trên 157.700 lượt công dân đến liên hệ công việc liên quan đến giải quyết các TTHC và nhận được 99,9% lượt đánh giá là rất hài lòng và 0,1% là hài lòng. 

Thu Hạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top