Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

Thứ tư, 24/02/2021 15:19

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021 ngày 10/2/2021, Chính phủ đã đánh giá tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, trong tháng 01 có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9% và số lao động đăng ký mới tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế đất nước.

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục gia tăng do sự lây lan nhanh và mạnh của các chủng biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta cả trước mắt và lâu dài. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tận dụng thời cơ thu hút các dòng vốn đầu tư, nhất là những tập đoàn công nghệ lớn; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế nhà nước đang gặp khó khăn.

Về kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, hoàn thiện kịch bản, các giải pháp và thường xuyên kiểm điểm, đánh giá thực hiện, trong đó lưu ý: tiếp tục nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đồng thời thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc không ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cho giai đoạn tiếp theo mà thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vào Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 và cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và ban hành văn bản quy định chi tiết, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện, trình các đề án, nhiệm vụ giao đang nợ đọng, nhất là các đề án, nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, có liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đối với các văn bản quy định chi tiết đang nợ đọng: Yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 để không gây khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện Luật, Nghị quyết đã có hiệu lực. Đối với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới: Yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung nguồn lực, tích cực xây dựng, bảo đảm trình ban hành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, không để phát sinh nợ đọng mới.

Về tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2019, Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi số của bộ, tỉnh theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, đối soát và cung cấp dữ liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu tại các công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 9 năm 2020 và số 10362/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Các bộ, cơ quan theo phân công tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top