Bước chuyển trong cải cách hành chính ở Mai Sơn

Thứ bảy, 05/11/2022 14:40

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), cảm nhận rõ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của công chức khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

20221220-m13.jpg

Ảnh minh họa

Chị Cầm Thị Tiên, cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện, cho biết: Đón tiếp công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, trước hết chúng tôi kiểm tra hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đủ, chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân bổ sung. Với hồ sơ đơn giản đều sẽ được giải quyết ngay trong buổi làm việc; hồ sơ cần xử lý các bước tiếp theo đều được tiếp nhận và trả đúng như giấy hẹn.

Đến làm thủ tục sang nhượng đất đai, chị Hoàng Thị Vân, thị trấn Hát Lót, cho biết: Nhiều lần đến giải quyết công việc tại đây, tôi cảm thấy rất hài lòng, hồ sơ thủ tục được giải quyết rất nhanh, cán bộ, công chức phụ trách bộ phận hướng dẫn chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất khá đồng bộ, hiện đại, tiện ích. Các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch.

UBND huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC với nội dung trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhằm công khai, minh bạch, vừa tạo sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm đúng pháp luật. Nhờ vậy, cuối năm 2021, huyện Mai Sơn đã tăng 2 bậc về công tác CCHC với số điểm 88,77, vươn lên xếp thứ 4/12 huyện, thành phố.

Năm 2022, huyện Mai Sơn đã giao các phòng, ban, đơn vị phụ trách theo dõi, rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực, tiêu chí, thành phần còn hạn chế, bị trừ điểm, điểm thấp; xác định nguyên nhân tồn tại, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cụ thể.

Ông Ngô Minh Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ, thông tin: Huyện tăng cường kiểm tra, giám sát giúp các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung vào một số nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng khoa học, công nghệ vào CCHC; khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về CCHC; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ; gắn trách nhiệm công tác CCHC với người đứng đầu…

Kết quả, đến nay, 100% các phòng, ban của huyện và 60% UBND cấp xã có hệ thống mạng LAN giúp việc triển khai các mô hình “Phòng họp không giấy”, mô hình phòng họp thông minh (họp zoom), kết hợp hội nghị trực tuyến; 100% xã, thị trấn có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; 100% cơ quan hành chính nhà nước đã áp dụng, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 65,2% TTHC được cung cấp cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%...

Bên cạnh đó, cung cấp đẩy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành của huyện lên cổng thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể thu thập, tổng hợp, hệ thống các số liệu về môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục, tiềm năng đầu tư tại huyện; đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Với mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng và hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân, huyện Mai Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính và từng cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Yến
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top