Bộ Xây dựng: Thực hiện hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2016

Thứ ba, 28/06/2016 09:18

Thực hiện Công văn số 2785/BYT-KCB ngày 16/5/2015 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH của thuốc lá) và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2016 (từ 25/5 đến 31/5/2016), Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đa dạng và hiệu quả.

Ban chỉ đạo PCTH của thuốc lá được kiện toàn, cùng với việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên theo quy định.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện xây dựng môi trường cơ quan không khói thuốc với nội dung: treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

20161021-n14.jpg

Trong Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá, 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc; bố trí  các biển báo cấm hút thuốc lá tại các vị trí dễ quan sát, ngoài hàng lang... trong khu vực làm việc của cơ quan, đơn vị (có hình ảnh tư liệu kèm theo).

100% các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng đã nghiêm túc triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ, thực hiện lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, nhà máy, xí nghiệp và trên các công trường trọng điểm nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động.

Một số đơn vị đã tổ chức lễ phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc, đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí bình xét thi đua năm 2016 như: Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thanh tra Bộ Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)…

- Một số đơn vị đã phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc, bệnh viện, trường học không khói thuốc và giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc như: Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng, Trung tâm phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn…

Các đơn vị sự nghiệp y tế (Bệnh viện Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Cửa Lò, Đồ Sơn,…) đã cử cán bộ tham gia tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức; đồng thời tổ chức tập huấn môi trường làm việc không khói thuốc cho các đơn vị, tổ chức khám chữa bệnh, cung cấp số điện thoại tư vấn về các biện pháp cai nghiện thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Ngành.

Trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, hoạt động phòng, chống thuốc lá được cán bộ, công chức, viên chức, học viên tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Nhiều đơn vị đã tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc tp. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Nghề Việt-Xô số 1…).

Trên các công trình trọng điểm quốc gia, phong trào thi đua gắn với việc thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá được triển khai sâu rộng tới toàn thể công nhân viên chức, lao động; nhiều xí nghiệp, nhà máy nghiêm túc đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy làm việc, tổ chức khu vực hút thuốc riêng biệt, phân công

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top