Bộ TT&TT triển khai tích cực công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Thứ năm, 23/05/2019 13:54

Sáng ngày 23/5/2019, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Khu vực miền Nam năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Hồng Hải - Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thanh Bình – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh thành khu vực phía Nam cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho rằng, trong những năm qua, triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như các văn bản chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyến điện và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông đã được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp.
 
20190523-m04.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Khu vực miền Nam năm 2019
 
Để tăng cường phổ biến công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và góp phần đưa chính sách quản lý vào thực tiễn, từ năm 2012 đến nay, hàng năm Bộ đều tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành với các Sở TT&TT và doanh nghiệp. Tại các Hội nghị này, các Sở TT&TT đã rất quan tâm và có nhiều ý kiến trao đổi trong công tác quản lý và giải quyết các vướng mắc về áp dụng tiêu chuẩn, quản lý chất lượng sản phẩm, công trình, hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. Sau Hội nghị, công tác phối hợp quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông đã được các Sở quan tâm triển khai.
 
Thứ trưởng khẳng định, công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ TT&TT đã được triển khai tích cực, xây dựng bổ sung mới các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Tới nay, Bộ đã xây dựng, ban hành 120 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố 144 TCVN bao trùm các lĩnh vực: bưu chính, xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình, công nghệ thông tin, an toàn thông tin .Đối với công tác quản lý chất lượng, Bộ TT&TT cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành; quy định về kiểm định trạm gốc thông tin di động BTS; quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình.
 
Trong năm 2018, Bộ TT&TT đã tích cực triển khai yêu cầu của Chính phủ về rà soát, cắt bỏ, đơn giản danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, theo đó, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành với nhiều nội dung về cắt giảm sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng, đồng thời cắt giảm nhiều thủ tục, thời gian thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu.
 
Về lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ, Bộ TT&TT đã tập trung rà soát 03 quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông nhằm đưa ra các yêu cầu kỹ thuật dịch vụ phù hợp hơn về công nghệ và phản ánh đúng chất lượng thực tế.
 
Về lĩnh vực kiểm định trạm gốc BTS, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các tổ chức chứng nhận triển khai phương án giải quyết các trạm gốc BTSđã được doanh nghiệp đo kiểm nhưng chưa cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời tăng cường năng lực đảm bảo kiểm định mới và kiểm định lại các trạm BTS một cách đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng của các doanh nghiệp.
 
Tuy nhiên, qua thực tế công tác tiêu chuẩn, đo lường, quản lý chất lượng chuyên ngành thời gian vừa qua cho thấy doanh nghiệp có đề xuất mới về danh mục các dịch vụ viễn thông cần quản lý chất lượng; các Sở TT&TT cũng mong muốn được phân cấp và tham gia sâu hơn vào quản lý chất lượng dịch vụ chuyên ngành; còn có nhiều khó khăn trong triển khai dùng chung hạ tầng viễn thông thụ động như cột BTS và ngầm hóa các mạng cáp cho viễn thông, truyền hình; khó khăn trong chuyển đổi từ cột ăng ten cồng kềnh sang các cột ăng ten không cồng kềnh để đảm bảo mỹ quan, thân thiện với người dân; việc cấp giấy chứng nhận kiểm định cho trạm BTS tại một số địa bàn còn chậm; vẫn còn những lo lắng, khiếu kiệncủa người dân về ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khỏe; còn lúng túng trong công tác tuyên truyềnvề ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS tới sức khỏe con người …
 
Trong bối cảnh trên, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành, tập trung vào các nội dung mà các doanh nghiệp viễn thông và các Sở TT&TT ở địa phương còn gặp khó khăn và có nhiều đề xuất, kiến nghị: Phổ biến, quán triệt các quy định chung về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông thụ động; Hướng dẫn áp dụng và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông mới ban hành; Làm rõ và tăng cường vai trò của các Sở TT&TT đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS tại địa phương.
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung trên để thống nhất triển khai có hiệu quả công tác quản lý trong thời gian tới.
Phong CCTTHC - TH
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top