Bộ TT&TT thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Thứ hai, 24/12/2018 08:57

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký, ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 28 tháng 01 năm 2019. Toàn văn Thông tư nêu trên được đăng tải tại các Website: www.congbao.chinhphu.vn; www.mic.gov.vn.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top