Bộ TT&TT công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ

Thứ tư, 17/05/2017 13:25

Sáng ngày 17/5/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và chủ trì Hội nghị.

20170517-ta1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TT&TT, năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ theo Bộ chỉ số được ban hành tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 30/12/2016. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn, 9/10 Cục trực thuộc Bộ đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2016 của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định và xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của các Cục theo quy định.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
 
Thứ trưởng cho biết: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, thời gian vừa qua, các cơ quan hành chính thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính (đặc biệt là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính). Nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ về cải cách hành chính cũng có những chuyển biến rõ rệt (mặc dù vẫn còn không ít người hiểu rằng cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính).
 
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc Bộ cũng như của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính với một hệ thống tiêu chí chung để theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính thuộc Bộ là thực sự cần thiết. Việc xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị giúp cho Lãnh đạo Bộ TT&TT có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ, qua đó, so sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm giữa các cơ quan hành chính thuộc Bộ với nhau. Kết quả này là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Bộ kịp thời có những chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và là căn cứ quan trọng để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, tập thể. – Thứ trưởng nhận định.
 
Đánh giá kết quả sau 4 tháng triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục, thứ tự xếp hạng chung và xếp hạng lĩnh vực phản ánh tương đối chính xác, khách quan, trung thực kết quả triển khai cải cách hành chính thực tế của các Cục. Cụ thể, hầu hết các Cục có kết quả cải cách hành chính năm 2016 ở mức khá (06/09 Cục), 02 Cục có kết quả ở mức tốt. Cục Tần số vô tuyến điện có kết quả tốt nhất và mức điểm cao cách biệt so với các Cục khác (kể cả Cục Tin học hóa ở thứ tự liền kề). Cục An toàn thông tin có mức điểm thấp nhất do Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 chỉ được tính điểm điều tra xã hội học (Cục An toàn thông tin không thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2016 theo yêu cầu của Bộ).
 
Bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ
STT
Tên đơn vị
Điểm thẩm định
Điểm điều tra XHH
Chỉ số CCHC năm 2016
1
Cục Tần số vô tuyến điện
73,75
15,43
89,18
2
Cục Tin học hóa
66,00
14,74
80,74
3
Cục Viễn thông
64,00
14,74
78,74
4
Cục Xuất bản, In và phát hành
64,00
13,88
77,88
5
Cục Bưu điện Trung ương
63,50
10,42
73,92
6
Cục Thông tin đối ngoại
59,50
13,82
73,32
7
Cục Phát thanh, truyền hình và TTĐT
57,50
14,24
71,74
8
Cục Báo chí
53,50
14,28
67,78
9
Cục An toàn thông tin
0,00
14,18
14,18
 
Căn cứ vào kết quả này, các Cục nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016, từ đó có các giải pháp để nâng cao kết quả cải cách hành chính của đơn vị mình trong những năm tiếp theo.
 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng cho hay: Để đảm bảo nâng cao chất lượng cải cách hành chính và xếp hạng của Bộ TT&TT trong thời gian tới, các Cục cần có giải pháp cải thiện kịp thời các lĩnh vực có kết quả thấp nhất trong năm 2016 như lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và các lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt, như xây dựng và thực hiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, qua quá trình triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Cục, cơ quan thường trực cải cách hành chính và các cơ quan được phân công chủ trì tham mưu, theo dõi, thực hiện các lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Cục cho phù hợp hơn với Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, tình hình thực tiễn triển khai và mục tiêu cải cách hành chính của Bộ TT&TT.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định: Để đảm bảo nâng cao chất lượng cải cách hành chính và xếp hạng của Bộ TT&TT trong thời gian tới, căn cứ kết quả này, các Cục cần rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp cải thiện kịp thời các lĩnh vực có kết quả thấp nhất trong năm 2016 như lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và các lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt như xây dựng và thực hiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính.
 
Thứ trưởng cũng yêu cầu: Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ căn cứ kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Thi đua khen thưởng trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể, cá nhân. Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra để đảm bảo tất cả các cơ quan hành chính thuộc Bộ phải được đánh giá kết quả cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ./.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top