Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12/2023

Thứ sáu, 08/12/2023 11:24

Ngày 07/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 11/2023 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT đang được báo chí và dư luận quan tâm. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, người phát ngôn của Bộ TT&TT, chủ trì Họp báo.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12/2023- Ảnh 1.

Quang cảnh họp báo thường kỳ tháng 12/2023

Dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT, như: Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Cục Công nghiệp ICT, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Pháp chế, Vụ Bưu chính, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, đại diện A03 Bộ Công An cùng các nhà báo, phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tổng quan ngành TT&TT trong tháng 11/2023

- Doanh thu toàn ngành ước đạt 358.291 tỷ đồng, tương đương với tháng trước, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 3.360.217 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.311 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 87.170 tỷ đồng.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ TT&TT đã tham mưu, trình Chính phủ:

- Ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT.

- Trình phê duyệt Đề án phát triển kinh tế số vùng Tây Nguyên đến năm 2030 (Tờ trình số 71/TTr-BTTTT ngày 24/11/2023).

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị của về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Tờ trình số 70/TTr-BTTTT ngày 24/11/2023).

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Tờ trình số 68/TTr-BTTTT ngày 17/11/2023).

Bộ TT&TT đã trực tiếp ban hành:

- Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

- Thông tư số 14/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9200 MHz đến 9500 MHz".

- Thông tư số 15/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến" (cập nhật).

- Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến".

- Thông tư số 17/2023/TT-BTTTT ngày 27/11/2023 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz".

- Quyết định số 2136/QĐ-BTTTT ngày 3/11/2023 công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia -Viettel Meeting (VMP).

- Quyết định số 2135/QĐ-BTTTT nghày 3/11/2023 công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia - Gomeet (VNPT).

- Quyết định số 2134/QĐ-BTTTT ngày 3/11/2023 công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia - Mobifone Meet.

- Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

- Quyết định số 2319/QĐ-BTTTT ngày 23/11/2023 công nhận nền tảng học trực tuyến mở đại trà One Touch của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia.

- Quyết định số 2318/QĐ-BTTTT ngày 23/11/2023 công nhận nền tảng học trực tuyến mở đại trà MobiEdu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia.

Một số hoạt động nổi bật tháng 11/2023

- Ngày 07/11/2023, Bộ TT&TT phối hợp tổ chức Hội thảo "Kích hoạt nền kinh tế hội tụ ảo" trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023.

- Ngày 15/11/2023, Bộ TT&TT (VNNIC) tổ chức Hội nghị thành viên địa chỉ Internet năm 2023 với chủ đề chuyển đổi IPv6 và triển khai RPKI cho Internet Việt Nam.

- Ngày 18/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản Viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

- Ngày 21/11/2023, Bộ TT&TT (Cục ATTT) và KISA (Hàn Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về an toàn thông tin qua đó tăng cường hợp tác về chuyên gia, trao đổi thông tin về chính sách, quy định tiêu chuẩn và thực tiễn về an toàn thông tin.

- Ngày 30/11/2023, trong khuôn khổ Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, Bộ TT&TT đã chính thức khai trương "Nền tảng Hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ" giúp các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước quản lý và thực thi pháp luật, giám sát, đo lường hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Sự phát triển của các lĩnh vực quản lý nhà nước

Lĩnh vực Bưu chính:

- Trong tháng 11/2023: Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng 10/2023 và tăng 20% so với tháng 11/2022; sản lượng bưu gửi ước đạt 250 triệu bưu gửi, tăng 9% so với tháng 10/2023 và tăng 30% so với tháng 11/2022.

- Sản lượng bưu chính KT1 tháng 11/2023 (tính đến 21/11/2023): 67.060 bưu gửi, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022 (66.483 bưu gửi). Trong đó, sản lượng mật đạt 22.598 bưu gửi, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2022 (20.942 bưu gửi).

Lĩnh vực Viễn thông:

Tính đến tháng 11/2023:

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 79,1 % tăng 7,8% so với cùng kỳ 11/2022.

- Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,4 triệu thuê bao, tăng 6% so với cùng kỳ tháng 11/2022.

- Số thuê bao băng rộng di động đạt 84,9 triệu thuê bao (tương ứng với 85,3 thuê bao/100 dân), tăng 2,4 % so với cùng kỳ tháng 11/2022.

- Tốc độ truy nhập Internet (theo speedtest):

Tốc độ băng rộng cố định của Việt Nam (tháng 10/2023) đạt 104,08 Mbps, xếp thứ 41/181 quốc gia/vùng lãnh thổ, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ băng rộng di động đạt 44,92 Mbps xếp thứ 57/181 quốc gia/vùng lãnh thổ, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực Chuyển đổi số Quốc gia:

- Triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ): Tính đến ngày 20/11/2023, đã có 63/63 địa phương trên cả nước thành lập 76.905 Tổ CNSCĐ với 356.914 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố, trong đó 53/63 địa phương hoàn thành 100% đến cấp xã.

- Triển khai Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà: Nền tảng được khai trương từ đầu tháng 5/2022, tính đến 15/11/2023 đã có 22.307.978 (20/10/2023 đã có 18,405 triệu) lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

- 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc CQĐT 2.0 (22/22 Bộ, ngành và 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc 2.0).

- Số Bộ, ngành, địa phương đã ban hành NQ, CT về CĐS: 5/22 Bộ, ngành; 63/63 địa phương.

- 100% Bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số.

- 100% Bộ, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số (22/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố).

Lĩnh vực Chính phủ số:

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình/tổng số DVC đủ điều kiện cung cấp toàn trình: 100%

- Tỷ lệ DVCTT có phát sinh HSTT: 58,41%

- Tỷ lệ hồ sơ DVCTT toàn trình: 54,2%

- Về kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP):

+ Số cơ quan kết nối: 98 bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

+ Tổng số CSDL/HTTT/Nền tảng số đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trên NDXP: 23.

+ Tổng số giao dịch năm 2023 (từ 01/01/2023 đến ngày 20/11/2023): 566 triệu giao dịch. (Kế hoạch năm 2023: 860 triệu giao dịch).

+ Tổng giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong tháng 11/2023 (từ 01/11/2023 -20/11/2023): 62 triệu giao dịch, trung bình hàng ngày có khoảng 3.1 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

+ Tổng số giao dịch kể từ khi đưa vào sử dụng đến 20/11/2023: khoảng 1,64 tỷ giao dịch.

Lĩnh vực An toàn an ninh mạng:

Tháng 11/2023:

- Doanh thu đạt 475 tỷ đồng, tăng 42,2% so với tháng 11/2022 (334 tỷ đồng)

- Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài đạt 45,1% (giảm 1,1% so với tháng 11/2022)

- Lợi nhuận: 47,5 tỷ đồng, tăng 42,2% so với tháng 11/2022 (33,4 tỷ đồng)

- Tấn công mạng là 915 cuộc, tăng 9,3% so với cùng kỳ tháng 11/2022 (837 cuộc)

- IP botnet là 456.699 địa chỉ, giảm 4,7% so với cùng kỳ tháng 11/2022 (479.115 địa chỉ)

Lĩnh vực Kinh tế số và Xã hội số:

- Tỷ trọng kinh tế số/GDP của Quý III năm 2023 ước tính đạt 16,56%, tăng trưởng 8.5% so với Quý II năm 2023. Tỷ trọng kinh tế số/GDP 9 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 15,52%.

Tháng 10/2023 ghi nhận tổng số lượt tải ứng dụng mới trên thiết bị di động đạt hơn 237 triệu lượt tải với top 03 nhóm ứng dụng được tải về nhiều nhất tháng là:

i) ứng dụng phục vụ đọc tin tức, báo chí;

ii) ứng dụng quản lý dữ liệu từ thiết bị điện tử đeo';

iii) ứng dụng tài chính ngân hàng.

Nhóm ứng dụng dẫn đầu về số lượng tài khoản người dùng sử dụng nhiều nhất tháng 10/2023 (với trên 10 triệu tài khoản hoạt động) thuộc về Zalo, Zing, Báo Mới, VneID, Ví MoMo, MB Bank, My Viettel, Vietcombank.

Lĩnh vực báo chí, truyền thông:

- Thuê bao truyền hình trả tiền: Tính đến tháng 11/2023, ước đạt 18.8 triệu thuê bao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022 (số liệu thuê bao truyền hình trả tiền cùng kỳ 2022 đạt 16.8 triệu thuê bao).

- Doanh thu truyền hình trả tiền: Tính đến Quý III/2023, doanh thu dịch vụ (bao gồm VAT) ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm 2022 (doanh thu tính đến hết Quý III/2022 đạt 7.394 tỷ đồng).

- Công tác đấu tranh với các nền tảng MXH xuyên biên giới: Tháng 11/2023: Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 246 bài viết vi phạm; gỡ bỏ 06 tài khoản giả mạo và 66 group vi phạm với số lượng thành viên lên đến hơn 200 nghìn người; gỡ 17 trang quảng cáo, mua bán hóa đơn trái phép (tỷ lệ 90%). Google đã gỡ 262 video vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 96%); gỡ 03 tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước chứa hơn 11.366 video. TikTok đã chặn gỡ 12 nội dung vi phạm (tỷ lệ 92%), xóa 10 tài khoản có nội dung vi phạm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong tháng 12/2023

- Tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về bưu chính với các Sở TT&TT (lần 2 năm 2023).

- Triển khai các công việc chuẩn bị đấu giá băng tần dành cho 4G, 5G để cấp phép cho doanh nghiệp.

- Hoàn thiện, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0.

- Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Sơ kết Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V và Lễ trao giải Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023.

- Công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023.

- Tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam" dành cho người Việt Nam và người nước ngoài năm 2023.

- Phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện các công tác tổ chức liên quan đến Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ Sáu.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top