Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

Thứ sáu, 22/12/2017 08:59

Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính khách quan, phản ảnh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan tại thời điểm đánh giá. Cho phép các cơ quan có thể tự kiểm tra, đối chiếu với kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017 bao gồm 06 hạng mục như sau: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin) và (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các hạng mục và không thực hiện đánh giá đối với các nội dung có liên quan đến bí mật an ninh, quốc phòng.

Đối với hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử và hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, việc đánh giá được thực hiện phối hợp giữa số liệu theo báo cáo và kiểm tra trực tiếp trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Kết quả kiểm tra có thể được ghi lại bằng cách chụp màn hình hoặc ghi hình lại quá trình kiểm tra đối với các trường hợp lỗi hoặc trường hợp đặc biệt.

Mức độ theo từng hạng mục của các cơ quan được xác định căn cứ vào điểm đánh giá cho hạng mục đó của từng cơ quan để xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Việc đánh giá được thực hiện theo 03 nhóm cơ quan bao gồm (1) Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; (2) Nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ và (3) Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng đối với Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, không đánh giá hạng mục "Cung cấp dịch vụ công trực tuyến" đối với cơ quan không có dịch vụ công trực tuyến là Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Trước ngày 01 tháng 01 năm sau năm đánh giá các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông (là Cơ quan triển khai đánh giá) tổng hợp số liệu từ báo cáo của các cơ quan theo quy định của phương pháp đánh giá.

Với việc ban hành Phương pháp đánh giá đã giúp các cơ quan nhà nước biết được mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình so với các cơ quan khác, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình.

Toàn văn Quyết định 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tải về tại đây.

1. Biểu mẫu báo cáo các Bộ, cơ quan ngang Bộ (1A);

2. Biểu mẫu báo cáo các cơ quan thuộc Chính phủ (2A);

3. Biểu mẫu báo cáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (3A).

Tại Quyết định cũng nêu rõ các tiêu chí và cách tính điểm chi tiết từng hạng mục cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 1A); cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 2B) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương (Phụ lục 3B).

Cục Tin học hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top