Bộ, ngành cơ quan Trung ương tập trung cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết

Thứ sáu, 01/12/2023 10:55

Ngày 28/11/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6. Theo đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh: Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ.

Bộ, ngành cơ quan Trung ương tập trung cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thời gian qua công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp... được tháo gỡ. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) Nhận thức về tầm quan trọng, sức lan tỏa và hiệu quả công tác CCHC của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; (2) Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; (3) Cải cách TTHC còn nhiều thách thức, thủ tục còn rườm rà; việc công bố, công khai còn chậm, chưa nghiêm; việc triển khai phương án đơn giản hóa TTHC còn rất chậm; việc đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, TTHC nội bộ chưa đạt yêu cầu; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn hình thức, chưa thuận lợi...; (4) Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; vẫn xảy ra tình trạng công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; (5) Xây dựng Chính phủ điện tử ở nhiều bộ, ngành chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhiệm vụ triển khai Đề án 06 còn chậm, nhất là các điểm nghẽn về hạ tầng, dịch vụ công, dữ liệu và thể chế chậm được khắc phục…

Thông báo nêu rõ, trong thời gian tới, các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực. Các bộ, ngành và địa phương: Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 06 nội dung về CCHC, trong đó có cải cách TTHC; tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở để tạo đột phá cho công tác này.

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung vào công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết. Khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách TTHC trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023; Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, giao Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm đầu mối chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm việc cắt giảm thực chất, hiệu quả. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai có hiệu quả Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án 06. Tiếp tục nghiên cứu ban hành, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm phí, lệ phí, nhất là giảm thời gian giải quyết TTHC để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty lớn để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghệ cao.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ các điểm nghẽn; khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật giao dịch điện tử (sửa đổi). Khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tránh thực hiện dàn trải, máy móc, hình thức, gây phiền hà, bức xúc và lãng phí nguồn lực. Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan truyền thông của Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trong việc lan tỏa sáng kiến mới, cách làm hay, đồng thời góp phần phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong CCHC.

Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khuyến khích xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

Văn phòng Chính phủ rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách TTHC năm 2023 theo các kế hoạch được ban hành. Tổng hợp, theo dõi, giúp Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh theo chương trình, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top