BCĐ Chương trình PCTHTL Quảng Bình tổng kết công tác năm 2016

Thứ tư, 18/01/2017 09:46

Ngày 16/01/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá đến với người dân thông qua các hình thức cấp phát tờ rơi, treo pa nô tuyên tuyền với nội dung về tác hại thuốc lá; lợi ích của môi trường không khói thuốc, góp phần đưa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã tổ chức các lớp tập huấn cho hàng trăm cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức truyền thông trực tiếp về tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc tại các trường THPT, THCS và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng “môi trường không khói thuốc lá”; “cơ quan không khói thuốc lá” và hướng đến “Nói không với thuốc lá”.
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật, Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá vẫn còn một số vướng mắc như: Công tác truyền thông mới chỉ tập trung tại một số kênh truyền thông của tỉnh với thời lượng, số lượng còn khiêm tốn; việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là công tác kiểm tra thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc theo quy định của Luật chưa được thực hiện tốt, nên hiện tượng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng còn xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn chưa cao…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá hướng tới mục tiêu cơ bản là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá; lợi ích của môi trường không khói thuốc; phấn đấu đạt 75% người dân hiểu biết về tác hại thuốc lá; 65% cơ quan hành chính thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại công sở; 100% bệnh viện, cơ sở y tế thực thi môi trường không khói thuốc lá; xây dựng các mô hình điểm không khói thuốc; cơ quan thường trực chủ động bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức triển khai lồng ghép thanh tra, kiểm tra.
Đ.H
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top