Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thứ ba, 06/06/2017 18:51

Chiều ngày 02/6/2017, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác cải cách hành chính.

TT-Thua.jpg

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ,
Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các công chức là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 và định hướng cải cách hành chính của Bộ trong 6 tháng cuối năm 2017.

Theo Báo cáo, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục được thực hiện có hệ thống, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai tích cực. Trong năm 2016, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 12 dự thảo Nghị định và 03 dự thảo Quyết định, trong đó có 05 Nghị định và 03 Quyết định đã được ban hành, ban hành theo thẩm quyền 33 Thông tư... Tập trung chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy định về kiểm tra chuyên ngành, phí, lệ phí, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đơn vị phù hợp nhiệm vụ cải cách hành chính và thực tiễn chỉ đạo, điều hành xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Triển khai được nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: bước đầu triển khai xây dựng, cung cấp 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 02 đơn vị là Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi, khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ và tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Tính đến ngày 25/5/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử của các đơn vị qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tổng số 81.601 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết và cấp phép/ Giấy chứng nhận điện tử 72.486 hồ sơ; đnag tiếp tục xử lý 9.115 hồ sơ.
 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, một số nhiệm vụ triển khai của Bộ vẫn còn chậm như: việc triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2015, một số nhiệm vụ theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, việc triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử. Một số đơn vị còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác cải cách hành chính...

img
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở Báo cáo, ý kiến làm rõ thêm của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách thể chế và hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đối với những vấn đề còn tồn tại, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao hơn; tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy hợp lý, góp phần thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả; chủ động trong công tác thi tuyển cũng như tăng cường thêm phân cấp về bổ nhiệm và tuyển dụng... Đối với các kiến nghị của Bộ, Bộ có văn bản chính thức gửi về cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ để được trả lời kịp thời, đầy đủ nhất.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn đồng tình với những kết quả tích cực mà Bộ đã đạt được trong công tác cải cách hành chính nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại Bộ cũng như góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính chung của toàn hệ thống.
img
Toàn cảnh buổi làm việc

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra, sáng ngày 02/6/2017, Đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc về công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Bảo vệ thực vật – 2 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại Tổng cục Lâm nghiệp:

img
 
img

 

img


Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại Cục Bảo vệ thực vật:

img

 

img
Nguyễn Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top