Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Ngoại giao

Thứ hai, 12/06/2017 19:01

Chiều ngày 08/6/2017, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác cải cách hành chính.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Các đồng chí đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Ngoại giao; Các đồng chí công chức, chuyên viên chuyên trách về cải cách hành chính của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe Báo cáo về công tác cải cách hành chính của Bộ Ngoại giao năm 2016 - 2017 do đồng chí Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ trình bày.

img
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Theo Báo cáo, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Ngoại giao đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch về xây dựng thể chế một cách có chất lượng và hiệu quả. Bộ đã xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc đóng góp ý kiến đối với hàng trăm văn bản do các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng đồng thời đang tiếp tục thực hiện nhiều Dự án Luật, Quyết định, Nghị định trong thời gian tới. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ Ngoại giao đã rà soát, chuẩn hóa, công bố 25 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực báo chí, người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao đoàn, tổ chức phi chính phủ; 45 thủ tục hành chính thuộc công tác lãnh sự được chuẩn hóa và công bố trong tháng 4/2017 sau khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được ban hành và có hiệu lực. Tính tới nay, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành công bố và thực hiện công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia 100% thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ, đồng thời chú trọng thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ. Ngoài ra, Bộ đã khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ và các đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trên nguyên tắc: Mỗi cơ quan, đơn vị có thể được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ do một cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết và chịu trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ về tinh giản biên chế, quản lý và sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2021. Thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bộ luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán, trong năm 2016, Bộ đã tiết kiệm được 823 triệu đồng trong việc sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước. Xây dựng, ban hành và triển khai các Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ theo đúng quy định; Tổ chức và triển khai thực hiện đúng lộ trình các Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia các năm 2016, 2017. Văn phòng Bộ Ngoại giao là 01 trong 05 bộ, ngành hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 30a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Trên cơ sở Báo cáo, ý kiến phát biểu làm rõ của đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã phát biểu nhấn mạnh sự ảnh hưởng, tác động to lớn của công tác ngoại giao, đối ngoại đối với an ninh quốc gia, đối với vị thế, sự lớn mạnh và sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước; đồng thời khẳng định những đặc thù, đòi hỏi thiết yếu về công tác cán bộ đối với ngành Ngoại giao để đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ thực tế. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa biểu dương những kết quả về cải cách hành chính mà Bộ Ngoại giao đã đạt được trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017, đặc biệt đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ để hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trên các mặt của công tác cải cách hành chính.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đề nghị trong thời gian tới Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế còn gặp phải để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng các văn bản kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính; đối với các kiến nghị của Bộ, Bộ có văn bản gửi về cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ để có được văn bản trả lời một cách kịp thời, đầy đủ. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xây dựng các văn bản mô tả công việc; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị thuộc Chính phủ để công tác cải cách hành chính của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hơn nữa chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu đề ra.
 
img
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã cảm ơn những đề nghị, góp ý của đồng chí Nguyễn Trọng Thừa về công tác cải cách hành chính của Bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Bộ, những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải để khắc phục và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại Bộ cũng như góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính chung của Chính phủ, của đất nước.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra, Đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc về công tác cải cách hành chính tại Cục Ngoại vụ và Cục Lãnh sự - hai đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.
img
Toàn cảnh buổi làm việc

Một số hình ảnh tại 2 đơn vị:

img

img
img
 
img
Nguyễn Hương- Thu Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top