Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT tổng kết năm 2017

Thứ năm, 28/12/2017 16:21

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

20171228-pg10.jpg
 
Quang cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT, cho biết trong năm 2017, Bộ TT&TT đã thực hiện đầy đủ nội dung về chỉ đạo điều hành theo Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, đề xuất sáng kiến, gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng.
 
Về cải cách thể chế, tính đến ngày 27/12/2017, 46/50 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ đã được ban hành. Ngoài ra, đã hoàn thành 100% kế hoạch về kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính, năm 2017, Bộ TT&TT đã rà soát 22 thủ tục hành chính, ban hành 2 Quyết định công bố thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về hiện đại hoá hành chính, Bộ TT&TT đã thực hiện về cơ bản Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017. Đã trình Bộ trưởng ký ban hành Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử. Về ứng dụng CNTT nội bộ, Cổng TTĐT của Bộ được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng cả về phần cứng và phần mềm. Các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ TT&TT luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng TTĐT của Bộ. Hệ thống thông tin nội bộ, thư điện tử, quản lý văn bản điều hành trên nền web đã được tích hợp chia sẻ thành công. Mọi cán bộ, viên chức có thể tham gia trao đổi công việc trên một môi trường điện tử thống nhất, thuận tiện.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính của Bộ TT&TT. Còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo cải cách hành chính theo yêu cầu của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ.
 
Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tính đến tháng 11/2017, Bộ TT&TT đã giải quyết 28.547 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 17 hồ sơ quá hạn. Một số thủ tục hành chính của Bộ còn chưa phù hợp thực tế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp như: Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động in, giấy phép nhập khẩu với thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, giấy phép nhập khẩu, kinh doanh thiết bị an toàn thông tin mạng, theo đánh giá của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 21/11/2017.
 
20171228-pg2-TT.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 3 tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2016 gồm: Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Tin học hóa và Vụ Tổ chức cán bộ
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thể hiện sự nhất trí với những thành tích và những tồn tại, vướng mắc về công tác cải cách hành chính của Bộ TT&TT thể hiện trong báo cáo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính. Điểm nhấn trong năm qua là hoạt động đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ.
 
Thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ. Trong năm 2018 cần áp dụng hình thức thi trên máy tính trong tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức vì đã có nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện thi tuyển theo hình thức này, Thứ trưởng chỉ đạo.
 
20171228-pg3-CN.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2016 gồm: ông Nguyễn Văn Phương (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ), ông Đoàn Quang Hoan (Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện), ông  Nguyễn Thành Phúc (Cục trưởng Cục Tin học hóa), bà Vũ Thị Là (chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ)
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top