Bài học giảm nghèo từ “nông thôn 4 có” ở Đồng Nai

Thứ bảy, 02/09/2017 08:22

Qua rà soát, đánh giá, Đồng Nai xác định, đại đa số hộ nghèo, cận nghèo đang sống tại các khu vực nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói không chỉ do thiếu vốn, thiếu phương tiện, đất đai... mà còn do điều kiện cơ sở hạ tầng, trình độ văn hóa... Vì vậy, tỉnh đã triển khai chương trình “nông thôn 4 có” để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai vẫn còn khoảng 60% cư dân đang sống tại khu vực nông thôn. Theo chuẩn nghèo của tỉnh thì những hộ có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,3 triệu đồng/tháng ở khu vực thành thị là hộ nghèo. Căn cứ chuẩn này, toàn tỉnh Đồng Nai có có 13.621 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,76% số hộ dân và 6.592 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,85% số hộ dân. Phân theo khu vực có 11.252 hộ nghèo khu vực nông thôn (82,6%) và 2.369 hộ nghèo khu vực thành thị (17,4%). Khoảng 5 năm qua, tỉ lệ hộ nghèo ở Đồng Nai đã giảm nhanh, riêng năm 2016, toàn tỉnh có gần 4.000 hộ thoát nghèo.
 
20170905-m01.jpg
 
Hội nghị triển khai công tác an sinh xã hội ở Đồng Nai
 
Có được kết quả trên đây, ngoài việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo như cho vay vốn ưu đãi, cấp thẻ BHYT, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở... còn có sự đóng góp không nhỏ từ chương trình xây dựng nông thôn mới với chỉ tiêu 04 có.
 
Bộ tiêu chí 04 có của Đồng Nai gồm 4 tiêu chí lớn và 33 tiêu chí nhỏ. Theo đó, có đời sống kinh tế được cải thiện (gồm 9 tiểu tiêu chí nhỏ); có đời sống văn hóa tốt (gồm 14 tiểu tiêu chí nhỏ); có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tốt (gồm 5 tiểu tiêu chí nhỏ) và có môi trường sinh thái tốt (gồm 5 tiểu tiêu chí nhỏ). Triển khai thực hiện chương trình này đã tạo được cơ sở, nền tảng ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và qua đó đẩy nhanh hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
Hiện nay, toàn tỉnh đã có 119/133 xã và 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, 7 xã cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh. Tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn bền vững, kết hợp với việc khuyến khích nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu tăng thu nhập để giảm nhanh hộ nghèo. Mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt xấp xỉ 44 triệu đồng/người/năm – một con số khá cao. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ðồng Nai hiện cao gấp 2,9 lần so với bình quân chung của cả nước. Trong đó, mỗi xã nông thôn mới tại Ðồng Nai hiện bình quân đạt hơn 18,5 tiêu chí, cao hơn 4,6 tiêu chí/xã so với bình quân chung của cả nước.
 
Rõ ràng, để giúp người nghèo vươn lên cải thiện đời sống cần phải có nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp. Cùng với đời sống kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần, điều kiện sống chung, cơ sở hạ tầng, môi trường cũng là những yếu tố rất quan trọng.
 
20170905-m02.jpg
 
Trao bò cho hộ nghèo ở Đồng Nai
 
Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, hàng năm tỉ lệ hộ nghèo tại Đồng Nai giảm khá nhanh, giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững trước 2 năm so với dự kiến.
 
Trong giai đoạn mới từ nay đến năm 2020 với việc áp dụng chuẩn nghèo mới đa chiều, Đồng Nai dự kiến sẽ huy động để chi khoảng 2.600 tỷ đồng tỷ đồng để giúp hộ nghèo có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các chính sách hỗ trợ về y tế, tín dụng, giáo dục, nhà ở, việc làm... Đặc biệt, tỉnh sẽ giảm dần các chính sách trợ cấp, tăng thêm các chương trình như hỗ trợ cây con giống, đào tạo nghề để khuyến khích người nghèo chủ động trong sản xuất. Cùng với đó, là việc lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình khác trong đó có chương trình nông thôn mới với tiêu chí 04 có đang phát huy hiệu quả./.
Hoàng Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top