Bạch Thông nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017

Thứ hai, 31/07/2017 15:11

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2016, toàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn còn 2.021 hộ nghèo, chiếm 24,03%. Với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 2-2,5%, huyện Bạch Thông đang nỗ lực triển khai công tác giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả từ cấp huyện đến cơ sở.

Năm 2017, huyện Bạch Thông đề ra mục tiêu công tác giảm nghèo với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 2-2,5% trong đó các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 3,5 - 4%; giải quyết việc làm cho 550 người, 23 người xuất khẩu lao động; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được tiếp cận về dịch vụ y tế; 89% hộ nghèo có người từ 15 đến dưới 30 tuổi tốt nghiệp THCS; 100% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; phấn đấu 60% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng và diện tích, có nhà tiêu hợp vệ sinh; phấn đấu 85% hộ nghèo có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông; 80% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin.
 
Theo đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, trên cơ sở kết quả công tác giảm nghèo năm 2016, ngay từ đầu năm 2017, UBND huyện đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai công tác giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả từ cấp huyện đến cơ sở, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; gắn mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, kết hợp với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động lồng ghép với chương trình giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, điều kiện sống, thông tin… Để đạt mục tiêu đề ra, quan điểm chỉ đạo của huyện là công tác giảm nghèo phải được thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ từ huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức phù hợp với từng địa phương; các ngành, các cấp phải có sự phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung hỗ trợ cho các hộ có ý chí, đăng ký thoát nghèo trong năm.
 
Hiện nay, huyện Bạch Thông đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo. Huyện đã triển khai 04 mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi với tổng kinh phí 650 triệu đồng; thực hiện mô hình lúa cải tiến SRI tại xã Sỹ Bĩnh, Vũ Muộn, Phương Linh với quy mô 80ha; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả và chăn nuôi cho trên 200 lượt người. Thực hiện chính sách tín dụng, huyện đã tạo điều kiện cho 1.915 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng doanh số cho vay gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện cho vay hộ nghèo về nhà ở với tổng dư nợ 623 tỷ đồng với 42 hộ vay.
 
Từ đầu năm đến nay, thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục, huyện Bạch Thông đã hỗ trợ chi phí học tập cho 1.470 học sinh với tổng kinh phí hỗ trợ là 743,7 triệu đồng; hỗ trợ gạo, tiền ăn và nhà ở cho 288 học sinh phổ thông với tổng kinh phí trên 397 triệu đồng và 8.520kg gạo; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 1.852 trẻ mẫu giáo với tổng kinh phí trên 1,76 triệu đồng; thực hiện chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên được vay vốn đến hết tháng 4/2017 được 325 hộ với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang rà soát, tổng hợp số học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo thu nhập để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí…
 
Chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo được quan tâm từ huyện tới cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã có gần 8.000 người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các dự án, chương trình hỗ trợ cho người nghèo đều được thực hiện tốt. Các cơ sở y tế được tạo đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo thuốc, trang thiết bị… nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo. Từ đầu năm đến nay đã có trên 8.000 lượt người nghèo được khám, chữa bệnh.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo được quan tâm thực hiện với hình thức, nội dung phong phú, phản ánh nhiều tấm gương, nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác giảm nghèo như: Hội Cựu Chiến binh xã Sỹ Bình làm giàu từ nuôi bò, phát triển cây ăn quả gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Thuận; hiệu quả từ nguồn vốn vay của Chi hội Phụ nữ thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc…Từ tháng 1/2017 đến nay, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã cấp phát 68 cuốn tạp chí đời sống văn hóa cơ sở cho đối tượng thụ hưởng; tổ chức 10 buổi biểu diễn văn nghệ có lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thông tin cho người dân.
 
Phấn đấu cán đích xã nông thôn mới năm 2017, xã Quang Thuận đã và đang nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và cả giai đoạn.
 
20170731-m15.jpg
 Chè là một trong những cây trồng giảm nghèo của thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận
 
Đồng chí Hà Thiêm Doanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: Qua rà soát hộ nghèo năm 2016, toàn xã còn 9,2% hộ nghèo và 12,4% hộ cận nghèo. Năm 2017, xã phấn đấu giảm 2% hộ nghèo so với năm 2016. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã và các bộ phận có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, kiên quyết trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo, có sự phân công đối với các thành viên ban chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể; giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cho từng thôn và giao các đoàn thể giúp đỡ các hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo.
 
Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017, xã Quang Thuận đã xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo tiếp cận và tham gia; hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo về khoa học kỹ thuật, cách làm ăn phát triển sản xuất. Được tạo điều kiện thuận lợi vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, toàn xã đã có 70 hộ nghèo và 91 hộ cận nghèo được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay vốn ưu đãi với dư nợ trên 6,6 tỷ đồng. 100% các đối tượng học sinh con hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ giáo dục theo quy định. 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn xã được hộ trợ cấp thẻ BHYT, được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các dịch vụ y tế. Trạm Truyền thanh xã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo 100% cụm loa tại các thôn hoạt động tốt, để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ thông tin truyền thanh tại cơ sở… Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Chính phủ đều được xã triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.
 
Để giảm nghèo bền vững, chính người nghèo phải nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, song song với triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung tuyên truyền vận động người dân ý thức tự vươn lên, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập./.
Hương Dịu (giamngheo.backan.gov.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top