Bắc Ninh: Tăng cường các biện pháp triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật, 04/12/2022 11:19

Tại văn bản số 3451/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu tăng cường các biện pháp triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.

20221207-m19.jpg 

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện Đề án 06, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện Đề án 06 các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD đối với các trường hợp sử dụng CMND 9 số khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm thủ tục cấp CCCD; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tài khoản dịch vụ công.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh ngay các quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng CCCD, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân. Rà soát nhu cầu trang bị, phối hợp với Công an tỉnh để mua thiết bị đọc thẻ, mã QR code phục vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử; tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, xác minh làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; lợi ích của việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân thực hiện.

Sở Tư pháp rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ, trong đó, ưu tiên các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06. Số hóa 100% dữ liệu hộ tịch, đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu hộ tịch để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xong trước ngày 31/12/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát và thực hiện nâng cấp hạ tầng thông tin liên lạc, cơ yếu, tin học, hạ tầng công nghệ phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật; quản lý, giám sát chặt chẽ hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ, con người quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu. Trước mắt, ưu tiên phối hợp xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là phục vụ thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền về việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai, thực hiện Đề án 06; phối hợp với các đơn vị chuẩn hóa sim thuê bao di động khi công dân đến làm thủ tục cấp CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử…/.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top