Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện chính sách giảm nghèo hiệu quả dựa vào cơ sở

Thứ bảy, 16/09/2017 14:12

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương thực hiện rất thành công chương trình giảm nghèo. Kết thúc giai đoạn 1, cuối năm 2015, tỉnh này cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao hơn, tháng 9 năm 2017, tỉnh đã rà soát lại việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, để ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho các năm tiếp theo.

Về kết quả kiểm tra, giám sát chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh cũng chỉ còn dưới 2%. Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, tại các xã, phường trên địa bàn đều đầy đủ và nghiêm túc. Nhờ vậy người nghèo đã được tiếp nhận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, đấy chính là cơ sở, là yếu tố quan trọng để giúp họ vươn lên thoát nghèo.
 
20170925-m18.jpg
         
Hội nghị triển khai công tác xã hội và giảm nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Hiện tại, qua kiểm tra, trong tỉnh không còn nhà tạm bợ, tre nứa, đời sống của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện và thoát nghèo bền vững.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế. Qua giám sát nhận thấy một số hộ nghèo vẫn còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để không chịu thoát nghèo nhằm hưởng lợi từ chính sách đối với hộ nghèo. Cùng với đó việc xác định phân loại hộ nghèo vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa chính xác. Tại các huyện, thị xã, việc triển khai các chính sách giảm nghèo đến thôn, ấp chưa được thực hiện bằng văn bản mà thông qua các cuộc họp tại thôn, ấp, chưa niêm yết các quy định trong thực hiện các chính sách giảm nghèo tại trụ sở UBND các xã, phường. Phần lớn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có mức thu nhập thấp, đông con, gia đình có người ốm đau thường xuyên, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, trình độ học vấn thấp, không biết cách làm ăn. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng học sinh con hộ nghèo bỏ học, điều này gây khó khăn trong việc thực hiện giảm nghèo trong thời gian tới…
 
20170925-m19.jpg
       
 Khen thưởng các tổ chức đoàn và cá nhân có thành tích trong trợ giúp hộ nghèo
 
Hiện nay, chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020 được xác định theo tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, bao gồm các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Có 10 tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.
 
Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của tỉnh theo phương pháp tiếp cận đa chiều xuống còn dưới 1,5% và không phát sinh, tái hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.
 
Nhằm thực hiện thành công mục tiêu đề ra, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo để các địa phương, các sở ban, ngành chủ động phối hợp chọn các hộ có nhu cầu và khả năng thực hiện mô hình giảm nghèo, sau khi được hỗ trợ các hộ phải cam kết duy trì mô hình và làm cơ sở nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo khác. Đặc biệt, phải nắm bắt nhu cầu, điều kiện của người dân tộc để có phương án hỗ trợ cây, con giống, vật nuôi cho phù hợp với từng địa bàn. 
 
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xem xét nâng mức vay tối đa theo quy định cho những hộ nghèo làm ăn có hiệu quả, thực hiện việc cho vay đúng đối tượng, tránh trường hợp hộ nghèo có nhu cầu nhưng không được vay.
 
Thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chủ động rà soát công tác triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại để khắc phục. Quán triệt việc điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác. Đối với những trường hợp, cán bộ cố tình xác định sai đối tượng hộ nghèo cần phải đưa ra xem xét xử lý kỷ luật./.
Hoàng Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top