Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác với VNPT đưa vào vận hành Trung tâm IOC vào tháng 7/2021

Thứ ba, 22/06/2021 11:00

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số (CĐS) và hình thành mô hình ĐTTM; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), phương thức sống, làm việc của người dân.

2021622-u1.jpg 

Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu

Vận hành thử nghiệm Trung tâm IOC của tỉnh vào tháng 7/2021

UBND tỉnh BR-VT vừa ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM (IOC) tỉnh BR-VT.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện một trong các nội dung của Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy CĐS tại tỉnh BR-VT đã được UBND tỉnh ký kết với Bộ TT&TT vào ngày 29/3/2021; Hợp tác với VNPT triển khai, vận hành thử nghiệm Trung tâm IOC, qua đó tìm giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành tối ưu, phù hợp với thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai, vận hành chính thức IOC tỉnh đảm bảo hiệu quả.

Kế hoạch cũng nêu rõ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), phát triển mô hình quản lý ĐTTM, từng bước CĐS; tổng hợp, phân tích, khai thác thông tin, dữ liệu một cách hệ thống, theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN), đồng thời ứng dụng các tiện ích thông minh tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý trên một số lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và DN.

Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM tỉnh BR-VT được triển khai thử nghiệm gồm 10 phân hệ chức năng chính, cụ thể: hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; hệ thống giám sát du lịch; hệ thống y tế, hệ thống giáo dục; hệ thống giám sát môi trường; hệ thống giao tiếp công dân (phản ánh hiện trường); hệ thống giám sát, điều hành lĩnh vực hành chính công; hệ thống giám sát, điều hành tình hình an ninh trật tự; hệ thống giám sát, điều hành thông tin mạng xã hội; hệ thống điều hành an toàn thông tin.

Thời gian triển khai thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đến 30/11/2021; giai đoạn 2 đến 31/3/2022.

Theo Kế hoạch, Trung tâm IOC tỉnh BR-VT (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm vào ngày 20/7/2021, tổ chức khai trương ngày 03/8/2021 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BR-VT (1991-2021).

Để đảm bảo IOC tỉnh hoàn thành theo Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể, lộ trình thực hiện các nội dung công việc cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ. Theo đó, Sở TT&TT tỉnh BR-VT được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối, điều phối công tác triển khai IOC tỉnh; tiếp nhận, phối hợp VNPT tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của IOC tỉnh.

Đến năm 2030, BR-VT cơ bản hoàn thiện CĐS và hình thành mô hình ĐTTM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về CĐS, gắn với cải cách hành chính. Cho đến thời điểm hiện tại, BR-VT là 1 trong 10 tỉnh trên cả nước ra Nghị quyết về CĐS.

Nghị quyết nêu rõ đến năm 2025 bảo đảm thực hiện từ bằng đến cao hơn các chỉ tiêu CĐS đề ra trong Chương trình CĐS quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN; Từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, kịp thời.

Toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện phải được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp lên Cổng DVC của tỉnh, kết nối với Cổng DVC Quốc gia; Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức; Từng bước đưa hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Tỉnh sẽ phát triển hạ tầng số thống nhất, đồng bộ, hiện đại và tin cậy phục vụ cho CĐS, ĐTTM và cải cách hành chính; Xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh, có kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Từng bước hoàn thành lộ trình số hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Tỉnh phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về mức độ CĐS theo đánh giá của Bộ TT&TT thông qua Bộ chỉ số CĐS cấp tỉnh; Từng bước triển khai và thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh; Cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng ĐTTM của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý, điều hành và các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách; Gắn kết các dịch vụ ĐTTM với các dịch vụ chính quyền số; Từng bước chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số.

Tầm nhìn đến năm 2030, BR-VT cơ bản hoàn thiện CĐS và hình thành mô hình ĐTTM; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, phương thức sống, làm việc của người dân; kinh tế số trở thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, thịnh vượng.

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động thúc đẩy CĐS giữa Bộ TT&TT và tỉnh BR-VT, tháng 3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, nhằm tạo nền tảng để chủ động tham gia quá trình CĐS theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, ĐTTM và bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực.

Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trục liên thông, chia sẻ dữ liệu; Tổ chức kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính, đạt tỷ lệ trên 80%; Cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 đạt 69%, mức độ 4 đạt 55%; Cổng DVC, phần mềm Một cửa điện tử triển khai thống nhất 3 cấp hành chính của tỉnh kết nối Cổng DVC quốc gia giúp kiểm soát, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC; Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực được triển khai; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến Trung ương; Cổng thông tin điện tử các CQNN tăng cường công khai, minh bạch thông tin quả, giúp người dân tiếp cận thông tin của chính quyền dễ dàng hơn.

Đứng trước thời cơ và thách thức trong dòng chảy của cuộc CMCN 4.0, từ thực tế quá trình triển khai thực hiện, Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ cho biết tỉnh luôn trăn trở làm sao để chuyển động thật nhanh, có những bước đi vững chắc, đồng bộ sẵn sàng thích ứng, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy tỉnh BR-VT phát triển nhanh, bền vững và không bị bỏ lại phía sau.

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ này, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm là "Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, CĐS, xây dựng ĐTTM" và "Thực hiện hiệu quả chương trình CĐS, ĐTTM gắn với cải cách hành chính" là một trong 3 đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, để thực hiện thành công nhiệm vụ này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của tỉnh thì đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định trong quá trình CĐS, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư"./.

Theo ICTVietnam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top