Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

Văn bản QPPL : 194/2012/TT-BTC

Số hiệu 194/2012/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 15/11/2012
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

194_2012_TT-BTC.doc

194_2012_TT-BTC.odt

194_2012_TT-BTC.pdf

194_2012_TT-BTC.zip

Chi tiết văn bản