Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/05/2021

THÔNG BÁO

Bộ TT&TT thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

24/12/2018 08:57 SA Xem cỡ chữ

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký, ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 28 tháng 01 năm 2019. Toàn văn Thông tư nêu trên được đăng tải tại các Website: www.congbao.chinhphu.vn; www.mic.gov.vn.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1583

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)