Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/08/2022

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

VNISA và Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin

21 ngày trước

Một trong những nội dung hợp tác giữa VNISA và Đại học Duy Tân là phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề ngắn hạn về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

21 ngày trước

Tổng kết và trao giải cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin" năm 2022

4 tháng trước

Ngày 8/4/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã chủ trì tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin" năm 2022.

4 tháng trước