17 cơ quan chậm tổng hợp danh mục TTHC cần rút kinh nghiệm

Thứ ba, 22/02/2011 09:39

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổng hợp Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

img

Các Bộ, cơ quan nêu trên gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi không đúng hạn); Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc (chưa gửi danh mục).

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012, phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và công bố.

- UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, đến ngày 31/12/2013 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.

Theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

Trước đó, tại Công văn số 8818/VPCP-TCCV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các Bộ, cơ quan trên tổng hợp danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình, trong đó phân định rõ các TTHC được giải quyết tại các cấp chính quyền. Công việc này phải hoàn thành trước 15/12/2010.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ rút kinh nghiệm về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trước khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình.

Được biết, những nhiệm vụ trên được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện là nhằm triển khai Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Hoàn thiện mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính địa phương trước 25/3/2011

Cùng với việc yêu cầu các Bộ rút kinh nghiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính địa phương và công bố sửa đổi, bổ sung trước ngày 25/3/2011.

Thủ tướng lưu ý việc quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc xác định phạm vi áp dụng và công bố, thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương căn cứ trên cơ sở các quyết định công bố TTHC quy định tại  Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cần phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nói chung, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng nói riêng; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, đào tạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung đã được công bố.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top