Yên Bái: Triển khai các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

Thứ hai, 13/07/2015 13:30

Ngày 1/7/20158, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai các Dự án 3, Dự án 4, Dự án 5, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

img

 Sinh viên học nghề tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

 Dự án 3 "Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm" có mục tiêu: Tạo việc làm cho 1.500 lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. Với nội dung hoạt động chính: Ưu tiên bố trí nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm cho các địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, các địa phương sử dụng vốn vay hiệu quả, các địa phương có diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng lớn; Đẩy mạnh cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cho vay ưu đãi đối với các nhóm lao động yếu thế (lao động là người tàn tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ.v.v..) và cho vay khởi sự doanh nghiệp đối với lao động thanh niên; Tăng cường áp dụng các mô hình giải quyết việc làm tại chỗ thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù như: Mô hình tạo việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động vùng sâu, vùng xa.v.v...

Mục tiêu Dự án 4: "Hỗ trợ cho người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" là Đưa ít nhất 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2015, trong đó có 150 - 200 lao động là người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường.v.v.. Nội dung hoạt động Dự án: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ, hiểu biết phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động để đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dẫn tại Phụ lục 3, Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Dự án 5: "Hỗ trợ phát triển thị trường lao động" nhằm đạt trên 16.000 lượt Số lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong năm 2015 và hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệu thị trường lao động của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 để phục vụ công tác dự báo thị trường lao động. Nội dung hoạt động gồm: Triển khai các hoạt động của quy hoạch hệ thống trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, trong đó tập trung vào tăng cường hiệu quả hoạt động kết nối cung - cầu lao động, kết nối việc làm giữa người lao động có nhu cầu tìm việc làm với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động; Theo dõi, thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên về thị trường lao động, tình trạng thất nghiệp, việc làm; thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 theo hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dạy nghề và thị trường lao động của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.
 
"Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015" là tên Dự án 6. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lao động - việc làm và cán bộ quản lý dạy nghề thông qua tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm cho khoảng 350 lượt cán bộ lao động - việc làm, dạy nghề từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung Dự án: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước về dạy nghề và việc làm từ tỉnh đến cơ sở cho 250 - 300 lượt cán bộ, trong đó tập trung bồi dưỡng, đào tạo các kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho cán bộ của các trung tâm dịch vụ việc làm, các cộng tác viên hoạt động xuất khẩu lao động và công tác viên làm công tác bảo hiểm thất nghiệp; Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cả cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố về thông tin thị trường lao động, các hoạt động dạy nghề, thông tin về việc làm, thị trường xuất khẩu lao động; Phát hành các ấn phẩm, sách báo, tờ rơi về lao động - việc làm; xây dựng các chương trình tuyên truyền, giới thiệu chính sách liên quan đến dạy nghề, việc làm và thị trường lao động đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa qua hệ thống phát thanh tại thôn, bản, tổ dân phố.
 
Mục đích triển khai Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các dự án nêu trên trong Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động năm 2015, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top