Yên Bái: Thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có chất lượng, đúng tiến độ

Thứ hai, 08/11/2021 10:09

Tại buổi nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái cuối tháng 10/2021, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Cảnh nhận định, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giao cho ngành Nội vụ chủ trì là nhiệm vụ mới, lần đầu thực hiện, nên trong quá trình chỉ đạo điều tra cũng như tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng.

9-6-.jpg

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái và các thành viên tổ giám sát, quản trị hệ thống và điều tra cơ sở hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về nội dung điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Giám sát viên cấp tỉnh chủ động báo cáo lên giám sát viên cấp Trung ương để kiểm tra, duyệt phiếu đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ của của cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Theo báo cáo kết quả triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn chủ động nắm bắt thông tin, bám sát hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ. Đến ngày 30/9/2021, đã có 429/429 cơ quan, đơn vị  (trong đó: cấp tỉnh 59, cấp huyện 197, cấp xã 173) hoàn thành việc khai phiếu và duyệt phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức nghiệm thu, rà soát, đối chiếu lại và chỉnh sửa, bổ sung số liệu khớp với tài liệu kiểm chứng của đơn vị theo kết quả kiểm tra logic của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

8-9-.jpg

Điểm cầu tỉnh Yên Bái

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, công tác điều tra cơ sở hành chính được Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, đội ngũ giám sát viên, quản trị viên các cấp của tỉnh đã làm việc rất tích cực và trách nhiệm, việc thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Yên Bái đạt 97%./.

 

Nga Lưu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top