Yên Bái: Sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ năm, 28/07/2022 18:35

Ngày 28/7, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả triển khai kế hoạch chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 9 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố.

20220729-ta3.jpg

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cơ quan đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành ủy, UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các huyện, thị xã, thành phố.

100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đã trình bày báo cáo tóm tắt Sơ kết tỉnh hình chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái  trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 14/38 mục tiêu theo Quyết định 565 của UBND tỉnh, đạt 36,8%. Đề án Đô thị thông minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 hạng mục quan trọng. Đây là hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phục vụ chuyển đổi số của tỉnh, thể hiện sự sẵn sàng trong công cuộc CĐS một cách nhanh chóng, hiệu quả.

20220729-ta5.jpg

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đã trình bày báo cáo tóm tắt Sơ kết tỉnh hình chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tỉnh đã triển khai 10 mô hình điểm về chuyển đổi số gồm: Chuyển đổi số cấp xã (phường); chuyển đổi số cấp huyện; chuyển đổi số trường học; chuyển đổi số cơ quan nhà nước; công dân số; Tổ chuyển đổi số cộng đồng; Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái; Nhà văn hóa số; Gia đình số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Đến nay đã có 7/10 mô hình triển khai và đạt kết quả; còn lại 3/10 mô hình (Nhà văn hóa số; Gia đình số và chuyển đổi số doanh nghiệp) đang hình thành.

Đến hết tháng 6/2022, các địa phương hoàn thành tới 100% cấp xã (173/173) với 1.744 thành viên và 100% cấp thôn (1356/1356) đã thành lập với 9.107 thành viên. Với kết quả này, tỉnh Yên Bái là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước (cùng Lạng Sơn, Thái Nguyên) thành lập được 100% Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (bản).

Toàn tỉnh đã tham mưu thành lập Tổ chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số; ban hành Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; triển khai thí điểm mô hình điểm chuyển đổi số tại 3 cấp chính quyền: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã…

Nhiều mô hình chuyển đổi số đã được triển khai tại các cơ quan, sở ngành, các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 72/173 xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện các mục tiêu CĐS, chiếm tỷ lệ 41,6%, trong đó 69/72 xã (phường) CĐS, 3/72 xã (phường) CĐS nâng cao. 100% các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã thành lập Tổ CĐS cộng đồng với 10.851 thành viên tham gia.

Tháng 3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện và 173 xã, phường, thị trấn với hơn 2.520 cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Hội nghị đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cả hệ thống chính trị. Từ đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số và đã chủ động, tiên phong triển khai thực hiện chuyển đổi số như Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải bước đầu đã thu được kết quả nhất định tạo ra phong trào thi đua chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: việc phát huy vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu của một số sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác chuyển đổi; huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi; chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số đến tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc bố trí kinh phí phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của các địa phương…

Chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh nhận định: Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa ra các chỉ tiêu và giao các chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 2765 ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh), tỉnh đã xác định năm 2022 là năm tổng tiến công về chuyển đổi số. UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, nhiều văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số. Trong đó Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 565 ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh) đã phân công rất chi tiết các nhiệm vụ, thời hạn thực hiện, chỉ tiêu hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương, chỉ ra sản phẩm cụ thể (kế hoạch, chương trình, quy định ...) để các cơ quan, đơn vị thuận tiện xây dựng phương thức, cách thức, lộ trình để tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 mặc dù cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn phức tạp, khó lường; tình hình thời tiết diễn biến bất thường, trái quy luật; giá cả xăng dầu, chi phí đầu vào, nguyên liệu phục vụ sản xuất ở mức cao. Bên cạnh đó các nhiệm vụ về Chuyển đổi số là nhiệm vụ hoàn toàn mới, nhiệm vụ khó, nhưng công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đây cũng là điều kiện để chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái nhấn mạnh công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái đang thực sự đi theo đúng cách làm riêng đó là: “Lựa chọn việc dễ làm trước, việc khó làm sau; lựa chọn làm chuyển đổi số song song từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, luôn nhất quán phương châm “Chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển”.

20220729-ta4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, tập trung nguồn lực triển khai và hoàn thành các mục tiêu được giao tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND phê duyệt Kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022. Tiếp tục thực hiện truyền thông hiệu quả, thực chất nhằm chuyển biến căn bản, toàn diện nhận thức về chuyển đổi số; Rà soát bảo đảm tiêu chí 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và đồng bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh (ngày mùng 10/10 hằng năm) theo hướng tổ chức các hoạt động về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng; tổ chức các cuộc thi hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, công nghệ số tại 9 địa phương để ngày 10/10 thực sự trở thành một ngày hội chuyển đổi số của toàn dân tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai ứng dụng duy nhất cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, cập nhật thông tin chính thống, kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và các tiện ích khác.

Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh cũng nhấn mạnh: Yên Bái xác định năm 2022 ưu tiên đưa người dân lên môi trường mạng, vì vậy cần vận dụng khéo léo, linh hoạt công tác lãnh, chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, câu lạc bộ chuyển đổi số tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chủ động, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ số. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu đi đầu sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh, trở thành công chức số để dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của tỉnh...

Bên cạnh các nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top