Yên Bái: Khai trương Cổng giao tiếp điện tử và hệ thống Thư điện tử tỉnh

Thứ sáu, 28/08/2009 15:13

Ngày 27/8/2009, UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức khai trương Cổng giao tiếp điện tử và Hệ thống Thư điện tử tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV, thường trực HĐND, UNND tỉnh lãnh đạo sở TT&TT các tỉnh lân cận, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã đến dự. Đồng chí Hoàng Thương Lượng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Yên Bái dự, phát biểu chỉ đạo và ấn nút khai trương Cổng Giao tiếp điện tử (GTĐT) và hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái.

img

Yên Bái là một tỉnh miền núi, vùng cao, nhiều dân tộc, kinh tế còn có nhiều khó khăn, với diện tích tự nhiên gần 6.888 km2 dân số trên 750 ngàn người, giao thông, liên lạc còn rất nhiều khó khăn do bị chia cắt bởi địa hình phức tạp. Kinh tế chậm phát triển nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhằm tạo sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, xóa bỏ dần sự khác biệt về kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các vùng miền, từng bước ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, Yên Bái hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và xã hội để phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thương mại - du lịch - dịch vụ.

Trong những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh đã nhận thấy rõ vai trò và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin nên đã nỗ lực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Từ đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực,  những lợi ích to lớn của Công nghệ thông tin đã được sử dụng và phát huy .

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo  đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh đã tập trung đầu tư cho nhiều dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, trong đó có dự án xây dựng Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh. 

Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái được xây dựng như là một phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ quá trình hoàn thiện hoạt động chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước của UBND tỉnh theo hướng hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Cổng giao tiếp điện tử, một mặt được thiết kế như một kho dữ liệu điện tử đa phương tiện, lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của tỉnh. Mặt khác như một loại hình báo điện tử, đảm bảo phục vụ cung cấp kịp thời, công khai, chính xác và đầy đủ những thông tin chính thức của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND về chủ  trương, chính sách, quan điểm chiến lược và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, về hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp;  Cổng giao tiếp điện tử gồm 35 trang thành viên, 700 trang con và trên 10.000 trang thông tin về vị trí địa lý, dân cư, lịch sử văn hóa, thắng cảnh du lịch, tổ chức bộ máy, các doanh nghiệp, văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư ... còn là đầu mối triển khai phục vụ  hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa UBND tỉnh với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính, thực hiện lộ trình công khai và minh bạch hoá thông tin nhằm phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Cùng với việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử, UBND tỉnh cũng đã chủ trương đồng bộ xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống thư điện tử của tỉnh hỗ trợ lớn cho hoạt động chỉ đạo điều hành và giao dịch, giúp nâng cao hiệu quả làm việc năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm văn bản, giấy tờ hành chính, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Có thể nói, hệ thống thư điện tử của tỉnh được xây dựng phát huy được ứng dụng quan trọng của mạng máy tính, Internet vào việc trao đổi thông tin.

Thực hiện nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh, và Hệ thống thư điện tử của tỉnh. Qua một thời gian không nhiều (9 tháng xây dựng cổng và 6 tháng xây dựng hệ thống thư điện tử), đến nay Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và Hệ thống thư điện tử đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Việc khai trương Cổng Giao tiếp điện tử, Hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái là một sự kiện đánh dấu bước phát triển của việc ứng dụng công nghệ thông tin của trong các cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái. Thành công này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các bộ lãnh đạo, công chức sở Thông tin và Truyền thông, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, bàn ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Có được kết quả này là nhờ sự  chi đạo và giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thuộc Bộ TT&TT, các Bộ, Ban Ngành Trung ương, các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh bạn đã góp ý tham gia trong quá trình tỉnh Yên Bái xây dựng Cổng GTĐT, sự nỗ lực cố gắng của sở Thông tin và Truyền thông, cùng sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thị, thành phố trong việc triển khai xây dựng cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và Hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Việc đưa Cổng giao tiếp điện tử và hệ thống thư điện tử của tỉnh chính thức đi vào hoạt động là một cam kết mạnh mẽ của UBND tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cuả bộ máy nhà nước, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Phát biểu tại buổi khai trương đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao về nội dung, hình thức của Cổng giao tiếp điện tử cùng hệ thống thư điện tử. Đồng thời nhấn mạnh việc khai trương chỉ là bước đầu. Để Cổng giao tiếp điện tử, Hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái hoạt động có hiệu quả, trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng biên tập, Ban biên tập, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt quy chế việc cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng giao tiếp điện tử; Tăng cường thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; thông qua Cổng giao tiếp các cơ quan chức năng phải kịp thời trả lời các câu hỏi, ý kiến của doanh nghiệp và nhân dân. 

 Các cơ quan, đơn vị quán triệt tới toàn thể các bộ công chức sử dụng thường xuyên thư điện tử, thực hiện gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử. Những văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, góp phần thiết thực để tỉnh Yên Bái vững tin cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới - Giai đoạn phát triển của công nghệ, tri thức và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Khai trương Cổng Giao tiếp điện tử, Hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái là một sự kiện quan trọng đánh dấu mốc phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Yên Bái. Từng bước thiết lập và hoàn thiện hệ thống thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân; nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến giao dịch từng bước tạo ra mối quan hệ trực tuyến giữa chính quyền với nhân dân. Xây dựng chính quyền điện tử hoá theo kế hoạch của Chính phủ để từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời quảng bá hình ảnh, những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top