Yên Bái: Giao ban báo chí Quý II

Thứ sáu, 03/08/2012 13:30

Sáng ngày 02/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2012. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Đức Hoan – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Thị Chinh – UVBTV, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – UVBCH Tỉnh ủy, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông.

img

Trong quý II, các cơ quan báo chí, hệ thống phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh cũng như các cơ quan báo chí thường trú của Trung ương tại địa phương thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của tỉnh, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí – xuất bản, thông tin tuyên truyền. Bên cạnh việc tuyên truyền sâu, rộng Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay” gắn với Nghị quyết Trung ương 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XVII… còn chú trọng tuyên truyền tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm, góp phần không nhỏ trong việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm và cả năm 2012; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kỳ thi tốt nghiệp các cấp học năm 2011-2012, tuyển sinh năm 2012 – 2013; an toàn giao thông; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các hoạt động y tế, văn hóa, giáo dục…  

Về công tác quản lý báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí – xuất bản, góp phần để các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng phát huy hiệu quả, thông tin tuyên truyền theo đúng định hướng của tỉnh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về báo chí – xuất bản. Bên cạnh việc theo dõi, tổng hợp công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, gửi các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng tuần, hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản mới được ban hành và các thủ tục cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong quý II, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về: Quy định quản lý và vận hành các trạm phát lại phát thanh, truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy định mức chi trả chế độ, thù lao, nhuận bút thực hiện tác phẩm sử dụng trong chương trình phát thanh cấp huyện và các bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp tục đôn đốc, triển khai, giám sát việc thực hiện quy hoạch báo chí – xuất bản, quy hoạch phát thanh – truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị giao ban báo chí, đồng chí Hà Đức Hoan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong quý II, công tác thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn có những vấn đề, sự việc mà công tác tuyên truyền chưa được tập trung cao về nội dung cũng như về thời lượng, nói về một góc nhìn nào đó thì chưa phát huy cao độ được công tác tuyên truyền của báo chí.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch số 38-KH/TU của Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung vào 9 nội dung cần được quan tâm tuyên truyền để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cụ thể là: Tuyên truyền sâu, rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kết quả, việc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2012; Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của tỉnh; Tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam…

Tại hội nghị giao ban đã diễn ra thảo luận với nhiều ý kiến nêu ra những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, định hướng dư luận triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Bộ máy hành chính cấp xã còn nhiều yếu kém; mô hình bán giống trên địa bàn tỉnh Yên Bái; vấn đề về khám chữa bệnh, thiết bị y tế chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; Công tác phát hành báo đảng…
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh – UVBTV, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm, mặc còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế của tỉnh tương đối ổn định, đạt được một số kết quả, chỉ tiêu khá, đối với các cơ chế chính sách, đặc biệt chính sách về an sinh xã hội được tỉnh quan tâm và chú trọng, về hoạt động thông tin tuyên truyền các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin đại chúng đã bám sát hoạt động của tỉnh, thông tin đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội phản ánh kịp thời trên báo chí... bên cạnh đó, đồng chí cũng đưa ra một số mặt vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời giải đáp một số ý kiến, đề xuất của các cơ quan báo chí tại hội nghị và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh về việc cần tăng cường quản lý thông tin tuyên truyền trên báo chí, bám sát công tác quản lý điều hành của tỉnh thông tin về sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chính xác, kịp thời…

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ 9  tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý II/2012 cho các cơ quan báo chí.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top