Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ sáu, 04/06/2021 15:44

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có Văn bản số 1692/UBND-KTTH đề nghị các sở, ngành và các địa phương đẩy nhanh đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Yen-Bai-day-nhanh-TDT.jpg

Cán bộ Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu điều tra (Ảnh được chụp trước thời điểm diễn ra dịch covid-19).

Theo đó, Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo yêu cầu tại Văn bản số 722/TCTK- TTDL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Thống kê. Kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố chức thực hiện.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục đẩy nhanh các công việc liên quan tới cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh và Văn bản số 722/TCTK-TTDL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Thống kê.

 

Nguồn: yenbai.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top