Yên Bái: Chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường ứng dụng, bảo mật Công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh

Thứ tư, 04/01/2012 11:14

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái tại Hội nghị Nâng cao năng lực lãnh đạo hoạt động công nghệ thông tin của các cấp uỷ Đảng.

img

Theo đánh giá tại Hội nghị, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu đã giúp cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan Đảng tỉnh nâng cao trình độ CNTT phục vụ công tác. Trang thiết bị CNTT được đầu tư từ các nguồn vốn tại các cơ quan, đơn vị tham gia kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh là: 41 bộ máy chủ, 20 thiết bị chuyển mạch, 10 thiết bị định tuyến Router, 11 thiết bị chống sét lan truyền, 462 bộ máy trạm, 220 máy in, 298 nút mạng… Trung bình mỗi đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị 3 máy chủ, 1 thiết bị chuyển mạch, 1 thiết bị định tuyết Router, 1 hệ thống chống sét lan truyền, 19 bộ máy trạm, 9 máy in, 20 nút mạng nội bộ. Mỗi đảng uỷ xã, phường, thị trấn trung bình được trang bị 1,6 bộ máy trạm, 1 máy in.

Qua Dự án tin học hoá hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003 – 2005 (Dự án 47) đã bước đầu xây dựng, hình thành 13 mạng máy tính cục bộ tại 15 đơn vị, trang bị máy tính, thiết bị modem cho 5 đơn vị. Đến giai đoạn 2006 – 2010, với Dự án 06 các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT và mở rộng phạm vi kết nối mạng thông tin Tỉnh uỷ tới 85/180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Cùng với nguồn đầu tư từ các Dự án tin học của Trung ương, Tỉnh Yên Bái cũng chủ động đầu tư, trang bị bổ sung các thiết bị tin học tại tất cả các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu công tác. Tổng số cán bộ, công chức tại các đơn vị tham gia kết nối mạng thông tin Tỉnh uỷ là 620 người.

Tuy nhiên, hiện nay một số máy chủ, thiết bị chuyển mạch và phần lớn máy trạm, máy in được trang bị từ Dự án 47 (Dự án tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005) đã hư hỏng, xuống cấp; một số máy trạm, máy in, các bộ lưu điện được trang bị từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc vận hành ổn định, an toàn, thông suốt mạng thông tin Tỉnh uỷ từ cấp tỉnh tới cấp huyện và từ cấp huyện tới cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống đã chỉ ra những tồn tại, đó là: sự quan tâm lãnh chỉ đạo ứng dụng CNTT của các lãnh đạo các cấp uỷ Đảng còn thiếu do chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng và vai trò của CNTT trong quản lý, hoạt động của các cơ quan nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu đi đầu ứng dụng CNTT; thiết bị, phương tiện không được đầu tư, mua sắm, thay thế kịp thời; việc ứng dụng phần mềm thư điện tử, điều hành tác nghiệp còn hạn chế; phần mềm gửi nhận văn bản, xử lý công văn chưa được ứng dụng hiệu quả;  công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thường xuyên...

Đồng chí nhấn mạnh hoạt động Công nghệ thông tin của các cấp uỷ Đảng thường xuyên thời gian qua cũng đã góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT của các lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên nhằm góp phần đổi mới lề lối làm việc của các cấp uỷ Đảng trên cơ sở áp dụng thống nhất hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, sử dụng phổ biến các thông tin, tài liệu điện tử, giảm đáng kể giấy tờ, giảm bớt các cuộc họp tập trung đồng thời cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin từ Tỉnh uỷ xuống đến cấp huyện, xã. Việc đầu tư nâng cấp thành hệ thống đã đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo mật an ninh thông tin trong toàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống yêu cầu: Thời gian tới, cần phát huy kết quả đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm học tập các đơn vị triển khai tốt để ứng dụng có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị mình; các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức Đảng cần thay đổi phương pháp, kiên quyết chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về quản trị mạng, về công nghệ thông tin sát với yêu cầu thực tế từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; và sẽ tổ chức hội thi ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng tỉnh vào quý III năm 2012.

Thanh Hoa – Cổng TTĐT Yên Bái
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top