Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

Thứ hai, 05/02/2024 16:42

(Mic.gov.vn) - Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 7/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại TIKI.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

- Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Cụ thể: Năm 2018 Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: Lầu 3, tòa nhà Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh sang: Số 52 Út Tịch, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản.

Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản).

- Không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh.

Cụ thể: Công ty đã không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh Viettel Tower, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản).

- Không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Cụ thể: Công ty không thực hiện chế độ báo cáo năm 2022 và báo cáo 06 tháng đầu năm 2023 với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản.

Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản).

Với các hành vi vi phạm nêu trên,  Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI bị xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 22.500.000 đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top